Profetie in de Bijbel

Nieuwste bijdragen

Jesaja over de dag van de Heer

De dag van de Heer wordt een dag van verwoesting. Zondaars worden weggevaagd, het land wordt een woestenij, profeteert Jesaja.

Jesaja 13:1-10 | Webmaster3 | ingevoerd: 06-03-2019 | gewijzigd: 11-03-2019
Profeet: Jesaja | Geadresseerde: iedereen | Vervuld: nee
Trefwoorden: Dag des Heeren, oordeel, Babel

Meer

God zal de wereld straffen

God zal de wereld straffen. Slechtheid wordt vergolden. Goddelozen, hoogmoedigen en geweldplegers worden gestraft.

Jesaja 13:11 | Webmaster3 | ingevoerd: 25-02-2019 | gewijzigd: 10-03-2019
Profeet: Jesaja | Geadresseerde: wereld | Vervuld: nee
Trefwoorden: kwaad, wereld, vergelding, oordeel, dag van de Heer

Meer

Ouderlingen krijgen een krans

Als Jezus terugkomt krijgen trouwe ouderlingen een krans

1 Petrus 5:4 | Webmaster3 | ingevoerd: 31-01-2019 | gewijzigd: 19-02-2019
Profeet: Petrus | Geadresseerde: ouderlingen | Vervuld: nee
Trefwoorden: ouderlingen, wederkomst, krans, kroon

Meer