Profetie in de Bijbel

Nieuwste bijdragen

Wie overwint heerst met ijzeren staf

Jezus schrijft aan de gemeente van Thyatira dat wie overwint, zal heersen over de heidenvolken.

Openbaring 2:26-28 | Webmaster3 | ingevoerd: 28-04-2017 | gewijzigd: 28-04-2017
Profeet: Jezus | Geadresseerde: Johannes | Vervuld: nee
Trefwoorden: staf, overwinnen, heidenen, morgenster

Meer

De lofzang van Maria

De zwangere Maria profeteert over zichzelf en over de taken van haar nog ongeboren Zoon, Jezus.

Lucas 1:46-55 | Webmaster3 | ingevoerd: 19-03-2017 | gewijzigd: 04-04-2017
Profeet: Maria | Geadresseerde: IsraŽl | Vervuld: gedeeltelijk
Trefwoorden: lofzang van Maria, Jezus

Meer

Hanna spreekt een profetisch dankgebed uit

Hanna, de moeder van Samuel, dankt God dat ze een zoon heeft gekregen en hem in het huis van de Heer dienst kan laten doen en spreekt een profetisch dankgebed uit.

1 SamuŽl 2:1-10 | Webmaster3 | ingevoerd: 03-03-2017 | gewijzigd: 16-03-2017
Profeet: Hanna | Geadresseerde: IsraŽl | Vervuld: gedeeltelijk
Trefwoorden: Hanna, gebed, Samuel

Meer