Profetie in de Bijbel

Nieuwste bijdragen

Ouderlingen krijgen een krans

Als Jezus terugkomt krijgen trouwe ouderlingen een krans

1 Petrus 5:4 | Webmaster3 | ingevoerd: 31-01-2019 | gewijzigd: 19-02-2019
Profeet: Petrus | Geadresseerde: ouderlingen | Vervuld: nee
Trefwoorden: ouderlingen, wederkomst, krans, kroon

Meer

Wie Jezus wil volgen, moet zijn kruis dragen

Jezus zegt dat wie Hem wil volgen, dagelijks zijn kruis moet dragen. Hij zegt dat Hij zal komen in Zijn heerlijkheid en in die van de Vader en in die van de heilige engelen.

Lucas 9:22-26 | Webmaster3 | ingevoerd: 07-01-2019 | gewijzigd: 07-01-2019
Profeet: Jezus | Geadresseerde: discipelen | Vervuld: gedeeltelijk
Trefwoorden: Jezus, leven

Meer