Profetie in de Bijbel

Nieuwste bijdragen

Koninkrijk van God is als een mosterdzaad

Jezus vergelijkt het Koninkrijk van God met een mosterdzaad. Het begint klein maar zal heel groot worden.

Markus 4:30-32 | Webmaster3 | ingevoerd: 04-08-2018 | gewijzigd: 07-08-2018
Profeet: Jezus | Geadresseerde: discipelen | Vervuld: ja
Trefwoorden: mosterdzaad, Koninkrijk van God, vogels

Meer

Jezus komt terug op de wolken

Jezus zegt dat Hij aan de rechterhand van de kracht van God zal zitten en op de wolken van de hemel komt.

MattheŁs 26:64 | Webmaster3 | ingevoerd: 04-05-2018 | gewijzigd: 14-06-2018
Profeet: Jezus | Geadresseerde: hogepriester | Vervuld: nee
Trefwoorden: Jezus, hogepriester, wolken, wederkomst

Meer