Profetie in de Bijbel

Nieuwste bijdragen

Jezus komt terug op de wolken

Jezus zegt dat Hij aan de rechterhand van de kracht van God zal zitten en op de wolken van de hemel komt.

MattheŁs 26:64 | Webmaster3 | ingevoerd: 04-05-2018 | gewijzigd: 14-06-2018
Profeet: Jezus | Geadresseerde: hogepriester | Vervuld: nee
Trefwoorden: Jezus, hogepriester, wolken, wederkomst

Meer