Profetie in de Bijbel

Nieuwste bijdragen

Jezus zal de wereld oordelen

Paulus verkondigt de filosofen van Athene dat de wereld ooit door een Man geoordeeld zal worden die opgestaan is uit de dood.

Handelingen 17:30-31 | Webmaster3 | ingevoerd: 06-10-2019 | gewijzigd: 06-10-2019
Profeet: Paulus | Geadresseerde: mannen van Athene | Vervuld: nee
Trefwoorden: Areopagus, Paulus, oordeel, Jezus

Meer