Profetie in de Bijbel

Nieuwste bijdragen

Jezus vervloekt Chorazin, Bethsaïda en Kapernaüm

Jezus vervloekt Chorazin, Bethsaïda en Kapernaüm, drie steden in Galilea. Hij spreekt een zwaar oordeel over ze uit.

Lucas 10:13-16 | Webmaster3 | ingevoerd: 11-03-2019 | gewijzigd: 17-03-2019
Profeet: Jezus | Geadresseerde: Chorazin en Bethsaïda | Vervuld: ja
Trefwoorden: Chorazin, Bethsaïda, Kapernaüm, vervloeking

Meer

Jesaja over de dag van de Heer

De dag van de Heer wordt een dag van verwoesting. Zondaars worden weggevaagd, het land wordt een woestenij, profeteert Jesaja.

Jesaja 13:1-10 | Webmaster3 | ingevoerd: 06-03-2019 | gewijzigd: 11-03-2019
Profeet: Jesaja | Geadresseerde: iedereen | Vervuld: nee
Trefwoorden: Dag des Heeren, oordeel, Babel

Meer