Profetie in de Bijbel

Nieuwste bijdragen

God zal de wereld straffen

God zal de wereld straffen. Slechtheid wordt vergolden. Goddelozen, hoogmoedigen en geweldplegers worden gestraft.

Jesaja 13:11 | Webmaster3 | ingevoerd: 25-02-2019 | gewijzigd: 10-03-2019
Profeet: Jesaja | Geadresseerde: wereld | Vervuld: nee
Trefwoorden: kwaad, wereld, vergelding, oordeel, dag van de Heer

Meer

Ouderlingen krijgen een krans

Als Jezus terugkomt krijgen trouwe ouderlingen een krans

1 Petrus 5:4 | Webmaster3 | ingevoerd: 31-01-2019 | gewijzigd: 19-02-2019
Profeet: Petrus | Geadresseerde: ouderlingen | Vervuld: nee
Trefwoorden: ouderlingen, wederkomst, krans, kroon

Meer