Profetie in de Bijbel

Overzicht

overzicht | bijbelboek

Jesaja profeteert over de toekomstig tijd van vrede

Als Jezus is terug gekeerd op aarde, zal hij tussen de volken recht spreken vanuit Jeruzalem. Er wordt geen oorlog meer gevoerd.

Jesaja 2:2-4 | Webmaster3 | ingevoerd: 05-12-2013 | gewijzigd: 28-12-2013
Profeet: Jesaja | Geadresseerde: IsraŽl | Vervuld: nee
Trefwoorden: vrederijk, duizendjarig rijk, oorlog, vrede

Meer

Geen oog hebben voor daden van God is gevaarlijk

Jesaja profeteert dat mensen oog moeten hebben voor de werken van God. IsraŽl, dat dat niet had, werd gestraft met ballingschap.

Jesaja 5:11-13 | Webmaster3 | ingevoerd: 10-07-2014 | gewijzigd: 10-07-2014
Profeet: Jesaja | Geadresseerde: IsraŽl | Vervuld: ja
Trefwoorden: Jesaja, ballingschap, profetie, werken van God

Meer

Het volk zal luisteren maar niet begrijpen

Jesaja profeteert dat de woorden van de Messias wel gehoord, maar niet begrepen zullen worden.

Jesaja 6:9 | Webmaster3 | ingevoerd: 22-01-2015 | gewijzigd: 22-01-2015
Profeet: Jesaja | Geadresseerde: IsraŽl | Vervuld: ja
Trefwoorden: spreken, horen, Jesaja

Meer

Een maagd zal zwanger worden

Jesaja profeteert dat de Messias geboren zal worden uit een maagd.

Jesaja 7:14 | Webmaster3 | ingevoerd: 06-01-2013
Profeet: Jesaja | Geadresseerde: Koning Achaz | Vervuld: ja
Trefwoorden: Achaz, maagd, maria, teken, Immanuel

Meer