Profetie in de Bijbel

Overzicht

overzicht | bijbelboek

God keert terug als de joden in hun benauwdheid Hem zoeken

In dit vers profeteert Hosea dat God zal komen, vertrekken en terugkeren. De terugkeer vindt plaats wanneer de joden Hem in hun benauwdheid aanroepen.

Hosea 5:15 | Webmaster3 | ingevoerd: 10-11-2015 | gewijzigd: 13-11-2015
Profeet: Hosea | Geadresseerde: IsraŽl | Vervuld: gedeeltelijk
Trefwoorden: Hosea, Jezus, komst, wederkomst, benauwdheid, joden, duivel

Meer

IsraŽl zal twee dagen verdrukt worden maar op de derde dag opstaan

Hosea profeteert dat de joden twee dagen verscheurd en verslagen worden maar op de derde dag zullen opstaan. Waarschijnlijk mogen we de dagen zien als perioden van duizend jaar.

Hosea 6:1-3 | Webmaster3 | ingevoerd: 29-12-2014 | gewijzigd: 31-12-2014
Profeet: Hosea | Geadresseerde: IsraŽl | Vervuld: gedeeltelijk
Trefwoorden: duizendjarig rijk, Messias, joden, onderdrukking

Meer

Jezus geroepen uit Egypte

Hosea profeteert dat de Messias in Egypte is geweest en daarvandaan naar Israel komt.

Hosea 11:1 | Webmaster3 | ingevoerd: 06-11-2012 | gewijzigd: 06-11-2012
Profeet: Hosea | Geadresseerde: IsraŽl | Vervuld: ja
Trefwoorden: Jezus, Egypte, Hosea, MattheŁs

Meer

Doden zullen verlost worden uit het graf

Hosea profeteert dat doden zullen opstaan.

Hosea 13:14 | Webmaster3 | ingevoerd: 14-09-2013
Profeet: Hosea | Geadresseerde: IsraŽl | Vervuld: gedeeltelijk
Trefwoorden: graf, doden, Hosea, Jezus, verlossing, dood, rapture, opstanding

Meer