Profetie in de Bijbel

Overzicht

overzicht | bijbelboek

Jezus komt met de wolken

Jezus komt terug en iedereen zal Jezus zien.

Openbaring 1:7 | Webmaster3 | ingevoerd: 15-04-2018 | gewijzigd: 02-05-2018
Profeet: Johannes | Geadresseerde: Johannes | Vervuld: nee
Trefwoorden: Jezus, wederkomst

Meer

Wie overwint heerst met ijzeren staf

Jezus schrijft aan de gemeente van Thyatira dat wie overwint, zal heersen over de heidenvolken.

Openbaring 2:26-28 | Webmaster3 | ingevoerd: 28-04-2017 | gewijzigd: 28-04-2017
Profeet: Jezus | Geadresseerde: Johannes | Vervuld: nee
Trefwoorden: staf, overwinnen, heidenen, morgenster

Meer