Profetie in de Bijbel

Profeet

Engel GabriŽl

GabriŽl wordt aartsengel genoemd; een engel met een hoge positie. Hij komt twee maal voor in het boek DaniŽl en twee keer in het evangelie volgens Lucas.

Bijbelboek Aantal Profetie
Bijbelboek Aantal Vervuld Profetie
DaniŽl3 De tijd van de komst van de Messias de Vorst bekendgemaakt (Dan. 9:24-25)
Een volk zal Jeruzalem inclusief tempel verwoesten (Dan. 9:26)
Een vorst grijpt in bij de tempeldiensten (Dan. 9:27)
Lucas1 De Zoon van Maria zal op de troon van David zitten (Luc. 1:31-33)

Terug