Profetie in de Bijbel

Profeet

Jesaja

Leefde: achtste eeuw v.Chr.

Jesaja was tussen 750 en 700 v. Chr. profeet aan het hof van de koningen van het Koninkrijk Juda.

Bijbelboek Aantal Profetie
Bijbelboek Aantal Vervuld Profetie
Jesaja60 Jesaja profeteert over de toekomstig tijd van vrede (Jes. 2:2-4)
Geen oog hebben voor daden van God is gevaarlijk (Jes. 5:11-13)
Het volk zal luisteren maar niet begrijpen (Jes. 6:9)
IsraŽl zal meerdere keren verwoest worden maar blijven bestaan (Jes. 6:11-13)
Een maagd zal zwanger worden (Jes. 7:14)
God zal eer bewijzen aan het land van Zebulon en Naftali (Jes. 8:23)
Jesaja profeteert wat het werkgebied van de Messias wordt (Jes. 8:23)
De Messias strijdt tegen Libanon (Jes. 10:33-34)
De Messias zal in Nazareth wonen (Jes. 11:1)
De Geest van God zal rusten op de Messias (Jes. 11:2)
Jesaja over de terugkeer van de joden naar IsraŽl (Jes. 11:11-12)
IsraŽl zal geen verdeeld land meer zijn (Jes. 11:13)
Joden zullen per vliegtuig terugkeren in IsraŽl (Jes. 11:14)
Jesaja over de dag van de Heer (Jes. 13:1-10)
Geen sterlicht, geen maanlicht en zonsverduistering (Jes. 13:10)
God zal de wereld straffen (Jes. 13:11)
Mensen worden zeldamer dan goud (Jes. 13:12)
Profetie van Jesaja over de Filistijnen (Jes. 14:28-32)
Damascus wordt totaal verwoest (Jes. 17:1)
EthiopiŽ wordt bedreigd door AssyriŽ (Jes. 18:1-6)
Burgeroorlog in Egypte (Jes. 19:1-4)
Egypte getroffen door ecologische rampen (Jes. 19:5-10)
Egypte zal bang zijn voor IsraŽl (Jes. 19:16-17)
In vijf steden in Egypte zal Hebreeuws worden gesproken (Jes. 19:18)
God zendt een bevrijder naar Egypte (Jes. 19:20-22)
Aanleg snelweg tussen Egypte, IsraŽl en AssyriŽ (Jes. 19:23-25)
Jesaja over de val van Egypte (Jes. 20:1-6)
Jesaja profeteert over de opname (Jes. 26:19-21)
Jesaja profeteert dat Leviathan gestraft wordt (Jes. 27:1)
God zal met de mond geŽerd worden, maar niet met het hart (Jes. 29:13-14)
Doven zullen horen en blinden zullen zien (Jes. 29:18)
Het licht van zon en maan zal veel sterker worden (Jes. 30:26)
Het licht van zon en maan wordt veel sterker (Jes. 30:26)
Edom staat een zeer zware straf van God te wachten (Jes. 34)
Blinden zullen zien en doven zullen horen (Jes. 35:5)
Komst van Jezus aangekondigd in de woestijn (Jes. 40:3)
De joden zullen vanaf de uithoeken van de aarde terugkeren (Jes. 41:8-10)
God legt Zijn Geest op de Messias (Jes. 42:1)
De Messias is rustig en geweldloos bij eerste komst (Jes. 42:2-4)
God zal de zonden op zich nemen (Jes. 43:22-25)
Jesaja profeteert over de Heilige Geest (Jes. 44:3-5)
Jesaja spreekt de nog niet geboren Kores aan (Jes. 45:1)
De Knecht van de HEERE komt voor IsraŽl (Jes. 49:5-7)
Jezus wordt geslagen en bespuugd (Jes. 50:6)
Jezus zal niet herkend worden als Messias (Jes. 53:1-4)
De Messias neemt de zonden van mensen op zich (Jes. 53:5-6)
De Messias zou zich niet verzetten tegen zijn veroordeling (Jes. 53:7)
Graf bij de goddelozen, bij de rijke in Zijn dood (Jes. 53:9)
Knecht van God zal ongerechtigheden dragen (Jes. 53:10-11)
De Messias zal gerekend worden tot de misdadigers (Jes. 53:12)
Met wapens en rechtszaken is IsraŽl niet te verdrijven (Jes. 54:17)
Nog meer Joden zullen terugkeren naar IsraŽl (Jes. 56:8)
God komt een einde maken aan het onrecht (Jes. 59:15-20)
De HEERE komt naar IsraŽl, heidenen stromen toe (Jes. 60:1-3)
IsraŽl krijgt de schatten van de zee (Jes. 60:5)
Jesaja profeteerde dat joden zouden vliegen (Jes. 60:8)
De volken die IsraŽl niet dienen, worden verwoest (Jes. 60:12)
Jesaja profeteert wat de Messias komt doen (Jes. 61:1-3)
De puinhopen worden herbouwd (Jes. 61:4)
Het land IsraŽl wordt geboren op ťťn dag (Jes. 66:7-8)

Terug