Profetie in de Bijbel

Profetie

Tekenen aan de hemel jagen volken angst aan

Lucas 21:25-26 | Webmaster3 | ingevoerd: 20-11-2013
Profeet: Jezus | Geadresseerde: discipelen
Trefwoorden: benauwdheid, radeloosheid, volken, zon, maan, sterren, golven, tsunami, krachten van de hemelen, Jezus, Olijfberg

Samenvatting

Voor de komst van Jezus zullen verschijnselen aan de hemel en op aarde plaatsvinden die de mensen angst aanjagen.

Bijbeltekst

25 En er zullen tekenen zijn in zon, maan en sterren, en op de aarde benauwdheid onder de volken, in radeloosheid vanwege het bulderen van zee en golven.
26 En het hart van de mensen zal bezwijken van vrees en verwachting van de dingen die de wereld zullen overkomen, want de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden.

Uitleg

Jezus zegt dat, voordat hij terugkomt, er benauwdheid en radeloosheid onder de volken zal zijn. Dat komt door:
1 - Tekenen in zon, maan en sterren.
2 - Het bulderen van zee en golven.
3 - De krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden.

Punt 1 en punt 3 slaan waarschijnlijk op de verschijnselen die in Mat. 24 en Markus 13 worden genoemd: zonsverduistering, maan schijnt niet, teken van de Zoon des mensen aan de hemel, vallende sterren, bewegen van de krachten van de hemelen.
Punt 2 wordt alleen in Lucas genoemd. Het zou kunnen wijzen op een tsunami.

Vervuld: nee

Dit pakket aan verschijnselen gecombineerd met benauwdheid en radeloosheid onder de volken heeft zich nog niet voorgedaan.

Gerelateerde profetieŽn

Verschijnselen in de hemel (Mat. 24:29-30)
Verschijnselen in de hemel (Mar. 13:24-25)
Geen sterlicht, geen maanlicht en zonsverduistering (Jes. 13:10)
Zesde zegel: aardbeving, verduisteringen, vallende sterren (Op. 6:12-17)

Reageer op deze bijdrage

Plaats hier een snelle reactie of log in en plaats een reactie met uw account.

Uw reactie
Controlevraag
Verder