Profetie in de Bijbel

Profetie

Maria: alle geslachten zullen mij zalig spreken

Lucas 1:46-49 | Webmaster3 | ingevoerd: 19-06-2015 | gewijzigd: 19-06-2015
Profeet: Maria | Geadresseerde: Maria
Trefwoorden: Maria

Samenvatting

Maria, de moeder van Jezus, spreekt een profetie over zichzelf uit: alle geslachten zullen mij zalig spreken.

Bijbeltekst

46 En Maria zei: Mijn ziel maakt de Heere groot,
47 en mijn geest verheugt zich in God, mijn Zaligmaker,
48 omdat Hij heeft omgezien naar de nederige staat van Zijn dienares. Want zie, van nu aan zullen alle geslachten mij zalig spreken,
49 want Hij Die machtig is, heeft grote dingen aan mij gedaan en heilig is Zijn Naam.

Uitleg

Deze verzen komen uit de zogenoemde Lofzang van Maria. Het zijn de woorden die de zwangere Maria sprak bij haar bezoek aan haar nicht Elizabet. Fascinerend is dat ze hier een profetie over zichzelf uitspreekt: "Want zie, van nu aan zullen alle geslachten mij zalig spreken".

Vervuld: ja

Maria wordt door christenen al vele eeuwen vereerd. Of de verering al in de eerste eeuw is begonnen - zoals de profetie zegt - weten we niet. We kunnen aannemen dat christenen al vroeg het geloof van Maria, zoals de evangeliŽn dat beschrijven, bewonderden en haar als voorbeeld zagen. Vast staat wel dat het onderwerp in de vijfde eeuw actueel was. in 431 boog het concilie van Efeze zich over de vraag of je Maria de moeder van God mag noemen. Verering van Maria uit zich, volgens Wikipedia in gebeden en gezangen tijdens kerkdiensten en door de aanwezigheid van beelden, schilderijen en iconen in kerken en in huis. Mariaverering moet niet verward worden met aanbidding. Alleen God mag aanbeden worden.

In het Ave Maria, onderdeel van het rozenkransgebed, worden delen uit Lucas 1 geciteerd. Luc.1:28: "Wees gegroet, vol van genade, de Heer is met u" en Luc.1:42: "U bent de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw schoot". Het gebed wordt dagelijks door rooms-katholieken over de hele wereld gebeden. Radio Maria zendt het gebed enkele keren per dag uit.

Gerelateerde profetieŽn

De lofzang van Maria (Luc. 1:46-55)

Reageer op deze bijdrage

Plaats hier een snelle reactie of log in en plaats een reactie met uw account.

Uw reactie
Controlevraag
Verder