Profetie in de Bijbel

Profetie

Jezus over zijn wederkomst

Lucas 21:25-28 | Webmaster3 | ingevoerd: 04-01-2013 | gewijzigd: 12-11-2015
Profeet: Jezus | Geadresseerde: Een aantal discipelen
Trefwoorden: Jezus, terugkomst, wederkomst, Olijfberg, zon, maan, sterren, wolk

Samenvatting

Jezus legt uit hoe zijn terugkomst op aarde eruitziet

Bijbeltekst

25 En er zullen tekenen zijn in zon, maan en sterren, en op de aarde benauwdheid onder de volken, in radeloosheid vanwege het bulderen van zee en golven.
26 En het hart van de mensen zal bezwijken van vrees en verwachting van de dingen die de wereld zullen overkomen, want de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden.
27 En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen in een wolk, met grote kracht en heerlijkheid.
28 Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is.

Uitleg

Op de Olijfberg vertelt Jezus hoe Zijn wederkomst eruitziet:
- tekenen in zon, maan en sterren;
- mensen zullen erg bang zijn door de krachten van de hemelen die heftig bewogen zullen worden;
- de mensen zullen Jezus zien komen in een wolk, met grote kracht en heerlijkheid.
Jezus adviseert de mensen naar boven te kijken, als ze zien dat deze dingen gebeuren.

Vervuld: nee

Jezus is nog niet teruggekomen.

Gerelateerde profetieŽn

De Zoon des mensen zal komen om te oordelen (Mat. 16:24-28)
Zoon des mensen komt op de wolken (Mar. 13:26-27)
Jezus over zijn wederkomst (Mat. 24:29-31)
Jezus over zijn wederkomst (Mar. 13:24-27)

Reageer op deze bijdrage

Plaats hier een snelle reactie of log in en plaats een reactie met uw account.

Uw reactie
Controlevraag
Verder