Profetie in de Bijbel

De Toekomst

Webmaster3 | ingevoerd: 04-09-2014 | gewijzigd: 03-12-2017
Als je het boek Openbaring leest, lijkt het dat er een hoop ellende aankomt, voordat Jezus komt regeren op deze aarde. Moeten we allemaal door die ellende heen? Dat is één van de vragen die aan de orde komen in de serie De Toekomst van Dato Steenhuis.

De negen afleveringen zijn als mp3 te downloaden bij Groeien in Geloof.