Profetie in de Bijbel

Video

Op YouTube (en andere videowebsites) zijn veel filmpjes te vinden over profetie. De kwaliteit is zeer wisselend. Dit zijn enkele interessante filmpjes.

Is Gog uit Magog een Rus?

In EzechiŽl 38 en 39 lezen we dat Gog, de leider van Magog en grootvorst van Mesek en Tubal een aanval doet op IsraŽl. Al lange tijd beweren Bijbelkenners dat Gog uit Rusland zal komen. TigerDan gelooft dat niet. Hij denkt dat het huidige Turkije bedoeld wordt. Hij heeft er zeven redenen voor.

Joel Richardson: grote rol islam in eindtijd

Veel mensen denken dat de antichrist en zijn rijk voortkomen uit een heroplevend Romeins rijk. Ze kijken dan vooral naar de Europese Unie en het Vaticaan. Joel Richardson gelooft dat niet. Volgens hem is het rijk van de antichrist er zelfs al. In deze serie video's geeft hij een uitgebreide onderbouwing van zijn stelling.

Wie zijn de twee getuigen van Openbaring 11?

Johannes schrijft in Openbaring 11 dat er twee getuigen zullen komen die drie en een half jaar zullen profeteren. Ze hebben bijzondere eigenschappen. Zo komt er vuur uit hun mond als iemand hen wil kwaad doen en kunnen ze voor droogte op aarde zorgen. Wie zijn deze getuigen? Dit is de visie van Steve Cioccolanti.

Vredesonderhandelingen IsraŽl en profetie

Hebben de vredesonderhandelingen waar de Amerikaanse minister Kerry zo druk mee is, te maken met Bijbelse profetieŽn? Scottie Clark denkt van wel. Hij legt het op zijn eigen wijze uit.