Profetie in de Bijbel

Video

Op YouTube (en andere videowebsites) zijn veel filmpjes te vinden over profetie. De kwaliteit is zeer wisselend. Dit zijn enkele interessante filmpjes.

Profetie 'er komen valse leraren' uitgekomen

In het Nieuwe Testament wordt de gelovigen verschillende keren gewaarschuwd dat er valse profeten en leraren komen die de kern van het christelijk geloof zullen ontkennen. David Wood laat zien dat deze profetie is uitgekomen.

De twee getuigen volgens Chuck Missler

In Openbaring 11 lezen we over twee getuigen die in de tijd van de grote verdrukking profeteren. Ze worden gedood, maar staan na drie en een halve dag op en gaan naar de hemel. Wie zijn deze mannen?

Is Gog uit Magog een Rus?

In EzechiŽl 38 en 39 lezen we dat Gog, de leider van Magog en grootvorst van Mesek en Tubal een aanval doet op IsraŽl. Al lange tijd beweren Bijbelkenners dat Gog uit Rusland zal komen. TigerDan gelooft dat niet. Hij denkt dat het huidige Turkije bedoeld wordt. Hij heeft er zeven redenen voor.

Joel Richardson: grote rol islam in eindtijd

Veel mensen denken dat de antichrist en zijn rijk voortkomen uit een heroplevend Romeins rijk. Ze kijken dan vooral naar de Europese Unie en het Vaticaan. Joel Richardson gelooft dat niet. Volgens hem is het rijk van de antichrist er zelfs al. In deze serie video's geeft hij een uitgebreide onderbouwing van zijn stelling.