Profetie in de Bijbel

Video

Op YouTube (en andere videowebsites) zijn veel filmpjes te vinden over profetie. De kwaliteit is zeer wisselend. Dit zijn enkele interessante filmpjes.

Is de rapture iets anders dan de terugkeer van Jezus?

Wat is de rapture en is het iets anders dan de terugkeer van Jezus? Een panel van deskundigen onder leiding van David Reagan beantwoordt deze vragen.

God zal de wapens van Elam vernietigen

In zes verzen spreekt Jeremia een profetie uit over Elam, het huidige Iran. God zal de wapens waaraan het land zijn macht ontleent, vernietigen. Bill Salus schreef er een boek over.

Wetenschappelijk bewijs voor Jezus als Messias

Christenen geloven dat Jezus de Messias is. Maar is dat ook wetenschappelijk te bewijzen? Stephen Bauer denkt van wel. Voor zijn bewijs gebruikt hij veertig profetieŽn.

Chris White: maansverduisteringen geen voorteken

Vier maansverduisteringen op een rij in 2014 en 2015 vallen op joodse feestdagen. Verschillende Bijbeluitleggers concluderen daaruit dat er iets rond IsraŽl staat te gebeuren. Chris White denkt van niet.