Profetie in de Bijbel

Video

Op YouTube (en andere videowebsites) zijn veel filmpjes te vinden over profetie. De kwaliteit is zeer wisselend. Dit zijn enkele interessante filmpjes.

Mark Biltz over Rosh Hashana en de terugkeer van Jezus

In MatteŁs 24 zegt Jezus dat niemand de dag en het uur van Zijn terugkomst weet , zelfs de engelen niet. Toch denkt Mark Biltz dat er aanwijzingen dat het kan gebeurden op Rosh Hashana, het joodse nieuwjaar. Wanneer dat precies begint, weet ook niemand van tevoren.

Mark Biltz over profetische tekenen aan de hemel

In Genesis 1:14 lezen we dat God lichten aan het hemelgewelf maakte. Ze zijn niet alleen om het verschil tussen dag en nacht te maken, maar ook "tot tekenen". De stand van de hemellichamen kunnen dus tekenen van God zijn. Belangrijke vraag is: wat zeggen die tekenen precies? Mark Biltz geeft zijn visie. Zelf kwam hij erachter dat verschillende series van maansverduisteringen op joodse feestdagen vielen. Rond die tijden gebeurde er bijzonder dingen met het joodse volk.

De juiste volgorde van de gebeurtenissen in de eindtijd

In welke volgorde zullen de gebeurtenissen in de eindtijd zich voltrekken? Dit is het antwoord van Chuck Missler op deze vraag.

Was Mohammed een profeet?

Volgens de islam was Mohammed een profeet. Maar is dat werkelijk zo? Sam Shamoun legt uit waar je een valse profeet aan herkent en of Mohammed voldoet aan dat profiel.