Profetie in de Bijbel

Video

Een selectie van YouTube-filmpjes over profetie.

Wanneer is Jezus geboren en wat was de ster van Bethlehem?

Een van de belangrijkste gebeurtenissen uit de wereldgeschiedenis is de geboorte van Jezus. We vieren het elk jaar met Kerst, maar waarschijnlijk is 25 december niet echt de geboortedatum van onze Messias. Gary Stearman en J.R. Church gaan op zoekt naar de juiste datum. Ook staan ze stil bij de ster die de wijzen uit het oosten zagen. Wat was dat voor ster en hoe wisten ze dat die wees naar de pas geboren koning?

David Curtis: bloedrode manen betekenen niets

Enkele jaren geleden kwam Mark Biltz met de theorie dat er een verband bestaat tussen maansverduisteringen op joodse feestdagen en ontwikkelingen rond de joden of de staat IsraŽl. David B. Curtis denkt dat zo'n verband er niet is. In deze video geeft hij zijn argumenten.

Mark Biltz beantwoordt vragen over bloedrode manen

Mark Biltz ontdekte dat er mogelijk een relatie is tussen maansverduisteringen op joodse feestdagen en gebeurtenissen in de geschiedenis van IsraŽl. In een vraag- en antwoordsessie vertelt hij hoe hij aan zijn theorie komt. Of zijn theorie klopt, zullen we misschien heel snel zien want 2014 begint een nieuwe serie van zulke maansverduisteringen.

Mark Biltz over Rosh Hashana en de terugkeer van Jezus

In MatteŁs 24 zegt Jezus dat niemand de dag en het uur van Zijn terugkomst weet , zelfs de engelen niet. Toch denkt Mark Biltz dat er aanwijzingen dat het kan gebeurden op Rosh Hashana, het joodse nieuwjaar. Wanneer dat precies begint, weet ook niemand van tevoren.