Profetie in de Bijbel

Video

Een selectie van YouTube-filmpjes over profetie.

Mark Biltz over profetische tekenen aan de hemel

In Genesis 1:14 lezen we dat God lichten aan het hemelgewelf maakte. Ze zijn niet alleen om het verschil tussen dag en nacht te maken, maar ook "tot tekenen". De stand van de hemellichamen kunnen dus tekenen van God zijn. Belangrijke vraag is: wat zeggen die tekenen precies? Mark Biltz geeft zijn visie. Zelf kwam hij erachter dat verschillende series van maansverduisteringen op joodse feestdagen vielen. Rond die tijden gebeurde er bijzonder dingen met het joodse volk.

De juiste volgorde van de gebeurtenissen in de eindtijd

In welke volgorde zullen de gebeurtenissen in de eindtijd zich voltrekken? Dit is het antwoord van Chuck Missler op deze vraag.

Was Mohammed een profeet?

Volgens de islam was Mohammed een profeet. Maar is dat werkelijk zo? Sam Shamoun legt uit waar je een valse profeet aan herkent en of Mohammed voldoet aan dat profiel.

Walid Shoebat over 666

Een van de bekendste profetische verzen uit de Bijbel gaat over 'het nummer van het beest'. Johannes schrijft in Openbaring 13:18 "Hier is de wijsheid. Wie verstand heeft, laat hij het getal van het beest berekenen, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderdzesenzestig." Eeuwenlang hebben mensen hun hoofd gebroken over de vraag wat er met 666 bedoeld wordt. Walid Shoebat denkt dat er in de originele tekst geen getal staat, maar iets anders.