Profetie in de Bijbel

Video

Een selectie van YouTube-filmpjes over profetie.

Als het Lam de zeven zegels opent

Als het Lam een voor een de zeven zegels van een boekrol opent (Openbaring 6), stort Jezus Zijn wraak uit over de wereld. Billy Crone schreef er een dik boek over. Hij benadrukt dat de rampspoed niet de kerk treft en dat Jezus Degene is die de wreekt (en niet satan of de mens). Gary Stearman sprak met Crone.

Wie waren de reuzen?

In Genesis 6 lezen we dat er voor de vloed reuzen op aarde waren. Ze waren geboren uit relaties tussen 'Gods zonen' en 'de dochters van de mensen'. Wie waren deze reuzen. Ryan Pitterson schreef er een dik boek over. Gary Stearman sprak met hem.

De kerk wordt geboren bij de opname

In veel boeken en preken wordt beweerd dat de kerk geboren is op Pinksteren. Scott Clarke spreek dat tegen. Op Pinksteren vond de conceptie plaats. De geboorte moet nog komen.

Hoe lang duurt het duizendjarige rijk?

In Openbaring 20 lezen we dat Jezus met de gelovigen duizend jaar over de aarde zal regeren. Moeten we deze periode van duizend jaar letterlijk nemen? Ja, zegt Doug Hamp. Nee, zegt Roland Meyer. Ze gaan met elkaar in discussie.