Profetie in de Bijbel

Profeet

Sem

Leefde: van de 25ste eeuw v.Chr. tot de 19e eeuw v.Chr.

Hij is de oudste zoon van Noach. Abraham, de stamvader van de joden, is uit het nageslacht van Sem. Ook Arabieren, Arameeėrs, Assyriėrs en andere volken in het oude Midden-Oosten stammen van Sem af en mogen we dus semieten noemen.

Bijbelboek Aantal Profetie
Bijbelboek Aantal Vervuld Profetie
Genesis1 Sem gaf zijn zoon een profetische naam (Gen. 10:21-24)

Terug