Profetie in de Bijbel

Profetie

Beenderen van de rechtvaardige worden niet gebroken

Psalm 34:20-21 | Webmaster3 | ingevoerd: 22-08-2021 | gewijzigd: 22-08-2021
Profeet: David | Geadresseerde: Israël
Trefwoorden: beenderen, rechtvaardige, Jezus, kruisiging, Goede Vrijdag

Samenvatting

David profeteert dat de beenderen van de rechtvaardige niet worden gebroken.

Bijbeltekst

20 De rechtvaardige heeft veel ellende, resj
maar uit dat alles redt de HEERE hem.
21 Hij bewaart al zijn beenderen, sjin
niet één daarvan wordt gebroken.

Uitleg

Deze verzen beschrijven hoe het de rechtvaardige zal vergaan. Niet één van zijn beenderen zal gebroken worden.

De verzen wijzen ook terug naar de instellen van het Pascha. De Joden kregen de opdracht een perfect lam in huis te halen, dat te slachten en geen van zijn beenderen te breken. In Ex.12:46 staat over het Paaslam: "U mag van het vlees niets uit het huis naar buiten brengen, en u mag er geen been van breken".

We kunnen de conclusie trekken dan Jezus het enig echte paaslam is.

Vervuld: ja

Toen Jezus aan het kruis hing, zijn Zijn beenderen niet gebroken, schrijft Johannes (Joh.19:31-37):

31 Opdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op de sabbat, omdat het de voorbereiding was (want de dag van die sabbat was een grote dag), vroegen de Joden dan aan Pilatus of hun benen gebroken en zij weggenomen mochten worden.
32 De soldaten dan kwamen en braken wel de benen van de eerste en van de ander die met Hem gekruisigd was,
33 maar toen zij bij Jezus kwamen en zagen dat Hij al gestorven was, braken zij Zijn benen niet.
34 Maar een van de soldaten stak met een speer in Zijn zij en meteen kwam er bloed en water uit.
35 En die het gezien heeft, die getuigt ervan, en zijn getuigenis is waar, en hij weet dat hij de waarheid spreekt, opdat ook u gelooft.
36 Want deze dingen zijn geschied, opdat het Schriftwoord vervuld wordt: Geen been van Hem zal gebroken worden.
37 En verder zegt een ander Schriftwoord: Zij zullen zien op Hem Die zij doorstoken hebben.

Jezus is dus de echte Rechtvaardige: Zijn beenderen werden aan het kruis niet gebroken.

Gerelateerde profetieën

Botten van lam mogen niet gebroken worden (Ex. 12:46)