Profetie in de Bijbel

Profetie

De joden zullen verspreid worden over de hele aarde

Ezechiël 34:2-6 | Webmaster3 | ingevoerd: 20-10-2014 | gewijzigd: 20-10-2014
Profeet: Ezechiël | Geadresseerde: joden
Trefwoorden: joden, diaspora, herder, schapen

Samenvatting

Ezechiël profeteert dat de joden een tijd over de hele aarde verspreid zullen worden

Bijbeltekst

2 Mensenkind, profeteer tegen de herders van Israël, profeteer, en zeg tegen hen, tegen die herders: Zo zegt de Heere HEERE: Wee de herders van Israël die zichzelf weiden! Moeten de herders niet de schapen weiden?
3 U eet het beste op en u kleedt u met de wol; u slacht het vetgemeste, maar de schapen weidt u niet.
4 Het zwakke versterkt u niet, het zieke geneest u niet, het gebrokene verbindt u niet, het afgedwaalde brengt u niet terug en het verlorene zoekt u niet, maar u heerst met geweld en met harde hand over hen.
5 Ze zijn overal verspreid, zonder herder, en ze zijn alle dieren van het veld tot voedsel geworden: ze zijn verspreid.
6 Mijn schapen dwalen rond op alle bergen en op elke hoge heuvel. Over heel het aardoppervlak zijn Mijn schapen verspreid. Er is niemand die naar ze vraagt, en niemand die ze zoekt.

Uitleg

De schapen waar dit hoofdstuk over gaat, zijn de joden. We leren in deze tekst twee dingen over de toekomst van de joden.
- Ze zijn verspreid over de hele aarde. Vers 6 schrijft dat de schapen ronddwalen op "alle bergen en op elke hoge heuvel". Net als in veel andere profetieën zijn bergen en heuvels het beeld voor landen. In de tijd dat Ezechiël deze woorden schreef waren de joden nog niet verspreid over de volken. Ze zaten in ballingschap in Babel.
- Ze zijn alle dieren tot voedsel. In de landen waar ze over verspreid zijn, hebben ze het dus niet makkelijk. Kennelijk een vooruitwijzing naar de vervolging die voor joden te wachten stond.

Vervuld: ja

De joden zijn verspreid over de hele aarde (zoek eens in Google eens naar "joden in ..." en vul voor ... een willekeurig land in). In veel landen zijn ze vervolgd.

Gerelateerde profetieën

Het Joodse volk wordt verspreid over de aarde (Ez. 36:17-21)
Joden zullen het zwaar hebben maar hun tegenstanders worden gestraft (Ps. 129:1-8)