Profetie in de Bijbel

Boeken

Meer lezen over profetie? Dit is een stapel leerzame boeken. Ze liggen op alfabetische volgorde.

49 profetieën die de afgelopen eeuw vervuld werden

anoniem
Unrevelations, 2018In dit e-book van Unravelations wordt stilgestaan bij 49 profetieën die in de afgelopen 100 jaar vervuld zijn, met name profetieën die gaan over de moderne staat Israël. De schrijver betoogt dat veel mensen niet door hebben dat we in een bijzondere tijd leven. Hij laat zien hoe bizar precies de Bijbel is. "Er is geen boek ter wereld dat zoveel profetie bevat en daarin zo accuraat is. 100% van de keren is het 100% juist. Daar kan geen Nostradamus tegenop".

Gratis downloaden: https://unravelations.weebly.com/49-profetieeumln.html

49 redenen voor een opname vóór de grote verdrukking

anoniem
Unrevelations, 2019Er zijn goede redenen om aan te nemen dat er een opname van de gemeente komt voor de grote verdrukking aanbreekt. De schrijver van Unrevalations zet in dit e-book harde bewijzen maar ook kleine aanwijzingen op een rij en behandelt dit thema zo als een soort rechtszaak.

Gratis downloaden: https://unravelations.weebly.com/49-redenen.html

Are We Living in the LAST DAYS?

S. Douglas Woodward
Faith-Happens 2009De manier waarop we onze Bijbel lezen, bepaalt hoe we profetieën uitleggen. S. Douglas Woodward onderzoekt de drie meest gebruikte methoden van Bijbeluitleg onder protestantse christenen.

Aan de orde komen onder meer vragen als:
- Is de opname verborgen in de joodse feestdagen?
- Wat is de plaats van Israël in de eindtijd?
- Waarom moet de derde tempel gebouwd worden?
- Worden de oordelen uit Openbaring letterlijk vervuld?

De hoofdtekst, die zeer toegankelijk is geschreven, wordt aangevuld met tekstblokken waarin dieper op aspecten uit de hoofdstukken wordt ingegaan.

https://www.bookdepository.com/Are-We-Living-Last-Days-S-Douglas-Woodward/9781448636846

De (weder)komst van Christus - Een gepasseerd station, of nog altijd te verwachten?

Aren van Waarde
Bookscout, 2020Mogen we de wederkomst van Jezus nog verwachten of zijn de profetieën over de eindtijd vervuld kort na de hemelvaart van Jezus? Aren van Waarde probeert Bijbelteksten niet vanuit een vooropgesteld standpunt te lezen, maar vanuit hun Israëlitische achtergrond te benaderen, en rekening te houden met het tekstverband. Hierdoor wordt duidelijk dat er grote beloften in de Bijbel staan voor het volk van God, voor de christenen en voor de hele schepping.

https://www.boekscout.nl/shop2/boek.php?bid=10486

De Beelden van Openbaring

Peter Scheele
Scholten, 2020De boodschap van het boek Openbaring kunnen we beter begrijpen als we de beeldtaal die het boek gebruikt verstaan. Dat legt Peter Scheele uit in zijn boek De beelden van Openbaring. Hij komt erachter dat we in het seizoen van Jezus' wederkomst leven.

https://scholtenuitgeverij.nl/shop/de-beelden-van-openbaringen/

De Opname Feit of Fictie

Ed Hindson en Mark Hitchcock
Het Zoeklicht, 2018Er is tegenwoordig veel kritiek op de opvatting dat ooit alle gelovigen van de aarde zullen worden opgenomen in de hemel. Is deze opname wel een Bijbels leerstuk? Tegenwoordig is er opnieuw een golf van kritiek op de opvatting dat alle gelovigen op aarde zullen worden 'opgenomen' in de hemel. Is de Opname wel een Bijbels leerstuk? Ed Hindson en Mark Hitchcock concluderen van wel.

https://www.zoeklichtwebshop.nl/zoeklichtuitgaven/studieboeken/opname-feit-of-fictie.html

Het Jobslijden van Israël

Webmaster3 | ingevoerd: 08-12-2020 | gewijzigd: 08-12-2020 | 485 bezoeken
W. J. Ouweneel
Uitgeverij MedemaHet lijden van Israël is misschien wel het diepste geheim van de wereldgeschiedenis - zoals ook het lijden van Job een verborgenheid is. Voor beide is een prachtige toekomst.

Het mysterie van de Opname

Jaap Dieleman
De Heilbode, 2017De opname is een van de meest bijzondere mysteries. Belooft de Bijbel echt dat gelovigen in een ondeelbaar ogenblik worden weggevoerd naar de hemel? Door de grote hoeveelheid denkbeelden en theorieën weten veel mensen niet meer wat ze moeten geloven. Jaap Dieleman neemt de lezer mee op een speurtocht in Gods woord om de ogen te openen voor dit mysterie.

https://www.heilbode.nl/webshop/61/het-mysterie-van-de-opname.html

Inleiding tot de Studie van de Profetie

Webmaster3 | ingevoerd: 28-04-2020 | gewijzigd: 28-04-2020 | 616 bezoeken
M. Tapernoux
Uitgeverij Medema, 1969De Zwitserse Bijbelleraar Marc Tapernoux zet op een heldere manier de hoofdlijnen van de Bijbelse profetieën op een rij. Hij legt uit dat de toekomst voor de wereld, de kerk en Israël er verschillend uitziet. Daarbij besteedt hij ook aandacht aan de opname van de gemeente en het duizendjarig rijk.

https://www.uithetwoordderwaarheid.nl/webshop/producten/inleiding-tot-de-studie-van-de-profetie

Job, Troostboek voor Israël

Webmaster3 | ingevoerd: 06-12-2020 | gewijzigd: 07-12-2020 | 486 bezoeken
G.A. van der Spek-Begemann
Uitgeverij Groen, HeerenveenMeestal wordt Job gelezen als een boek dat ingaat op persoonlijke vragen over het lijden. G.A. van der Spek-Begemann betoogt dat Job een profetie is over de geschiedenis van Israël. Ze besteedt onder meer aandacht aan de rol van de duivel. Ook schrijft ze hoe in de geschiedenis van de theologie over Job is gesproken.

Recensies:
Vergadering.nu
"Profetisch troostboek" over Job bewijst Israël geen dienst (RD)

Leven wij in de dagen van Noach?

Dick Langhenkel
Scholten Uitgeverij, 2020Tegen de tijd dat Jezus terugkomt, zullen de mensen weer leven als in de dagen van Noach. Leven we in zulke dagen? Die vraag stelt Dick Lanhenkel in dit boek. Hij ging zich in het onderwerp verdiepen na een bezoek aan de replica van de ark van Noach. Zou deze ark een vingerwijzing van God kunnen zijn dat we nu opnieuw in de dagen van Noach leven?

https://scholtenuitgeverij.nl/shop/de-dagen-van-noach/

Waarom Eindtijd?

Webmaster3 | ingevoerd: 28-04-2020 | gewijzigd: 28-04-2020 | 616 bezoeken
Ds. Willem J.J. Glashouwer
Barnabas, 2011Leven we in de eindtijd? Hoe kun je dat weten? Wat zijn de tekenen van de eindtijd? Wanneer komt de antichrist? Ds. Willem Glashouwer belicht in dit boek een groot aantal thema's die met de eindtijd te maken hebben. Hij gaat in op het getal van het beest, valse profeten, de periode van grote verdrukking, het nieuwe wereldrijk en de wederkomst van Jezus.

https://christenenvoorisrael.nl/product/waarom-eindtijd/

Waarom Israël?

Ds. Willem J.J. Glashouwer
Barnabas, 2007Israël is al duizenden jaren het volk van God. Wat zegt de terugkeer van dit volk? Is er een verband met de komst van de Messias van Israël en realiseren we ons in welke fase van de wereldgeschiedenis we leven? Dit boek is een bundeling van elf Bijbelstudies waarin ds. Glashouwer op deze vagen ingaat.

https://christenenvoorisrael.nl/product/waarom-israel/

WAKE UP!

Arno Lamm en Emile-André Vanberckevoort
Het Zoeklicht, 2014De Bijbelse feesten geven in gecodeerde vorm een beeld van de toekomst. We leren eruit hoe Gods reddingsplan eruitziet. Dezelfde patronen herkennen de schrijvers in de Hebreeuwse huwelijksrituelen en de oogstcyclus van het oude Israël. De schrijver roepen op vastgeroeste theologische denkkaders los te laten en weer de oorspronkelijke wortels te zoeken.

https://wakeup.nu/

Zegen door Israël

Oscar Lohuis
Christenen voor Israël, 2020Speelt Israël nog een rol in Gods verlossingsplan voor deze wereld? Wat hebben de terugkeer van de Joden naar het land en het ontstaan van de staat Israël te maken met het Evangelie? Wat is een Bijbelse visie op Israël en hoe kunnen wij op een goede manier betrokken raken bij Israël, zonder in extremen te vervallen of af te dwalen van het Evangelie? Het boek Zegen door Israël geeft antwoord op deze en andere vragen.

Reageer op deze bijdrage

Plaats hier een snelle reactie.

Uw reactie
Controlevraag
Verder

Zie, Hij komt!

Webmaster3 | ingevoerd: 12-12-2020 | gewijzigd: 12-12-2020 | 483 bezoeken
W.J.J. Glashouwer
Uitgeverij GroenIn dit Bijbels dagboek gaat ds. Willem J.J. Glashouwers in 365 dagen door de 405 verzen van het boek Openbaring. Hij geeft een toelichting per vers en geeft tal van Bijbeltekstverwijzingen en verklarende opmerkingen.

https://www.israelwinkel.nl/producten/zie-hij-komt