Profetie in de Bijbel

Nieuwste bijdragen

Jezus kondigt zijn vertrek aan

Jezus profeteert dat Hij de aarde zal verlaten dat zijn volgelingen dan zullen vasten.

Lucas 5:33-39 | Webmaster3 | ingevoerd: 17-03-2018 | gewijzigd: 17-03-2018
Profeet: Jezus | Geadresseerde: schriftgeleerden, discipelen | Vervuld: ja
Trefwoorden: Jezus, vertrek, bruid, bruidegom, vasten

Meer