Profetie in de Bijbel

Profetie

De dagen van de mens zullen 120 jaar zijn

Genesis 6:3 | Webmaster3 | ingevoerd: 30-12-2014 | gewijzigd: 30-12-2014 | 3 reacties
Profeet: God | Geadresseerde: de mensen
Trefwoorden: 120 jaar, oordeel, wederkomst, jubeljaren

Samenvatting

God bepaalt dat de dagen van de mensen 120 jaar zullen zijn.

Bijbeltekst

3 Toen zei de HEERE: Mijn Geest zal niet voor eeuwig met de mens twisten, omdat ook hij vlees is, maar zijn dagen zullen honderdtwintig jaar zijn.

Uitleg

In het begin van hoofdstuk 6 van Genesis lezen we wat aan de zondvloed vooraf ging. 'Gods zonen' komen naar de aarde en verwekken nageslacht bij de dochters van de mensen. Wie bedoeld worden met 'Gods zonen' is nu even niet relevant. We beperken ons tot de woorden die God over de mens uitspreekt in vers 3. De Herziene Statenvertaling heeft ze vertaald met "zijn dagen zullen honderdtwintig jaar zijn". Meestal wordt hieruit opgemaakt dat de mens vanaf dat moment maximaal 120 jaar oud kan worden. Probleem is dat verschillende personen uit de Bijbel (veel) ouder dan 120 jaar zijn geworden - zelfs na de vloed van Noach. Arfachsad werd bijvoorbeeld 438, Selah 433 en Heber zelfs 464 jaar. Het boek WAKE UP! schrijft dat we de Hebreeuwse grondtekst ook anders kunnen vertalen: God zegt dat Hij de mensheid niet zal oordelen voordat 120 divisies - of verdelingen van tijd - voorbijgegaan zijn. Volgens het boek worden met divisies jubeljaren bedoeld. Elk 49ste jaar is een jubeljaar. De mensheid zal dus veroordeeld worden nadat 120 x 49 = 5880 jaren voorbij gegaan zijn.

Vervuld: nee

Volgens WAKE UP! zijn we bijna aan het einde van de 121ste cyclus. De mensheid is nog niet geoordeeld door God, maar dat oordeel kan dus snel komen.

Opmerkingen

WAKE UP! haalt de theorie over de 120 jubeljaren uit het boek "120 Jubilees" van Wayne Atchison.

Reacties

Als je WAKE UP mag geloven, dan zal de Wederkomst zeer spoedig kunnen zijn!
De Bijbel zegt heel nadrukkelijk dat wij noch de dag noch het uur van Zijn Komst weten. Bovenstaande lijkt wel een berekening van Zijn Komst en daarmee moeten wij ontzettend oppassen!

Jan-Anne van Lunteren | 23-06-2016 15:08

Jan-Anne, de uitdrukking "u weet de dag en ook het uur niet waarop de Zoon des mensen komen zal" treffen we aan in Mattheus 25:13 als afsluiting van de gelijkenis van de wijze en dwaze meisjes. Deze gelijkenis heeft betrekking op het moment dat Jezus de gelovigen (de meisje met olie) komen ophalen van de aarde en met Zich meeneemt naar het huis van de Vader (de opname van de gemeente). Dat moment kan dus elk moment komen, zonder dat we kunnen berekenen wanneer.

WAKE UP betoogt dat Genesis 6:3 betrekking heeft op een andere gebeurtenis: het oordeel over de mensheid. Dat wordt beschreven vanaf Openbaring 7 en er is een hele reeks gebeurtenissen die eraan voorafgaat. Ruiter op een wit paard, vrede wordt weggehaald, economische crisis, kwart van de wereldbevolking wordt gedood, grote aardbeving, bergen en eilanden van hun plaats gerukt. In Danil 9:27 lezen we hoe die tijd wordt ingeluid: met een bondgenootschap dat de antichrist voor n week (een periode van zeven jaar) sluit met velen. Aan het eind van die week komt Jezus op aarde komt om de vijanden van Israel te verslaan en Zijn duizendjarig rijk begint. Wie de Bijbel kent weet wat er in die tijd gaat gebeuren en zal dus niet verrast zijn over het moment waarop de straf voor de wereld komt.

Webmaster3 | 03-07-2016 20:50

Blijf dromen, wanneer worden jullie eens een keer wakker?

J. Lieuw A Len | 29-01-2017 21:55

Reageer op deze bijdrage

Plaats hier een snelle reactie of log in en plaats een reactie met uw account.

Uw reactie
Controlevraag
Verder