Profetie in de Bijbel

Profetie

Mensen over de hele aarde zullen zich bekeren

Psalm 22:27-32 | Webmaster3 | ingevoerd: 05-05-2024 | gewijzigd: 05-05-2024
Profeet: David | Geadresseerde: Israël, koning
Trefwoorden: evangelie, Jezus, koninkrijk

Samenvatting

Mensen over de hele aarde zullen zich bekeren. Het evangelie zal alle volken bereiken. Wie sterft zal eens voor Jezus buigen.

Bijbeltekst

27 De zachtmoedigen zullen eten en verzadigd worden;
wie de HEERE zoeken, zullen Hem loven.
Uw hart zal voor eeuwig leven.
28 Alle einden der aarde
zullen eraan denken en zich tot de HEERE bekeren:
alle geslachten van de heidenvolken
zullen zich voor Uw aangezicht neerbuigen.
29 Want het koningschap is van de HEERE,
Hij heerst over de heidenvolken.
30 Alle groten der aarde
zullen eten en zich neerbuigen.
Allen die in het stof neerdalen
en hun ziel niet in het leven kunnen behouden,
zullen voor Zijn aangezicht neerbukken.
31 Het nageslacht zal Hem dienen,
en aan de Heere toegeschreven worden tot in generaties.
32 Zij zullen komen en Zijn gerechtigheid verkondigen
aan het volk dat geboren zal worden,
want Hij heeft het gedaan.

Uitleg

Psalm 22 profeteert voor een groot deel over het leiden van Jezus. In dit laatste gedeelte lezen we wat er na het lijden en sterven van Jezus gebeurt.
1. We lezen dat het heil niet beperkt blijft tot de Joden. Alle einden van de aarde zullen zich tot de HEERE bekeren.
2. We lezen ook de HEERE koning over de heidenvolken wordt.
3. Interessant is ook dat mensen die sterven ooit voor Hem zullen buigen.

Vervuld: nee

De zaken in deze profetie zijn gedeeltelijk vervuld.
1. Nog niet vervuld: Vrijwel alle volken zijn bereikt met het evangelie maar nog niet alle volken hebben zich bekeerd.
2. Nog niet vervuld: Jezus is nog koning over de heidenvolken geworden. Dat zal zijn tijdens het duizendjarig rijk.
3. Nog niet vervuld: waarschijnlijk zullen overledenen met Jezus geconfronteerd worden, als ze weer tot leven gewekt worden.

Gerelateerde profetieën

Alle volken zullen God dienen in Jeruzalem (Ps. 102:16-23)
De Messias zal heersen vanuit Sion (Ps. 110)
Doden zullen verlost worden uit het graf (Hos. 13:14)
Een engel zal het evangelie verkondigen (Op. 14:6-7)
God komt naar de aarde om te oordelen (Ps. 50)
Tweede opstanding van doden en witte troon (Op. 20:11-15)