Profetie in de Bijbel

Tim Schakel over DaniŽl 12

Webmaster3 | ingevoerd: 21-11-2016 | gewijzigd: 03-12-2017
Tim Schakel preekte voor Evangelische Gemeente de Graankorrel in Werkendam over DaniŽl 12:1-3. Wat heeft deze tekst over de tijd dat de vorst MichaŽl opstaat ons nu te zeggen? http://www.degraankorrel.net/preken/sermon/66-profetie-van-dani%C3%ABl

1 In die tijd zal MichaŽl opstaan,
de grote vorst,
hij die uw volksgenoten bijstaat.
Het zal een benauwde tijd zijn,
zoals er niet geweest is sinds er een volk is geweest
tot op die tijd.
In die tijd zal uw volk ontkomen:
ieder die gevonden wordt, opgeschreven in het boek.
2 En velen van hen die slapen
in het stof van de aarde, zullen ontwaken,
sommigen tot eeuwig leven,
anderen tot smaad, tot eeuwig afgrijzen.
3 De verstandigen zullen blinken als de glans van het hemelgewelf,
en zij die er velen rechtvaardigen, als de sterren,
voor eeuwig en altijd.
Deze bijbeltekst is ontleend aan de Bijbel in de Herziene Statenvertaling, © 2010 Stichting HSV.