Profetie in de Bijbel

Video

Een selectie van YouTube-filmpjes over profetie.

Vervulde missionaris profetie?

John Allen Chau werd gedood toen hij het evangelie wilde brengen aan de inwoners van het eiland North Sentinel. Hoe profetisch was zijn reis?

Wat is 'de afval'?

Voordat de mens van de wetteloosheid geopenbaard wordt, komt eerst 'de afval', schrijft Paulus. Wat bedoelt hij met 'de afval'? Andy Woods denkt niet dat het gaat om afval van geloof.

Lucas 21:36 gaat niet over de opname

Gaat Lucas 21 eigenlijk wel over de opname van de gemeente? Nee, zegt Scot Clarke.

Feest van de Bazuinen 2018

Op welke datum valt het Feest van de Bazuinen dit jaar? Niet op de data die de joodse kalenders aangeven, zegt Scott Clarke.