Profetie in de Bijbel

Profetie

De Zoon van Maria zal op de troon van David zitten

Lucas 1:31-33 | Webmaster3 | ingevoerd: 16-10-2013
Profeet: Engel GabriŽl | Geadresseerde: Maria
Trefwoorden: GabriŽl, Maria, Jezus, David, koninkrijk, duizendjarig rijk.

Samenvatting

Een engel vertelt Maria dat haar zoon op de troon van David zal zitten.

Bijbeltekst

31 En zie, u zult zwanger worden en een Zoon baren en u zult Hem de naam Jezus geven.
32 Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden, en God, de Heere, zal Hem de troon van Zijn vader David geven,
33 en Hij zal over het huis van Jakob Koning zijn tot in eeuwigheid en aan Zijn Koninkrijk zal geen einde komen.

Uitleg

Maria krijgt bezoek van engel GabriŽl. Hij vertelt haar dat ze zwanger zal worden en een Zoon zal baren die ze de naam Jezus geeft. GabriŽl profeteert:
1 - dat Jezus de Zoon van de Allerhoogste genoemd zal worden;
2 - God hem de troon van David zal geven;
3 - Hij zal regeren over het huis van Jakob;
4 - aan zijn koninkrijk geen einde zal komen.

Vervuld: gedeeltelijk

Alleen het eerste punt (Jezus zal Zoon van de Allerhoogste genoemd worden) is vervuld. Christenen zien Jezus als Zoon van God. De punten 2 tot en met 4 moeten nog in vervulling gaan. Jezus is nog geen wereldlijk heerser: hij zit nog niet op de troon van David, regeert nog niet over IsraŽl en is nog niet aan een eeuwig koninkrijk begonnen. Deze zaken zullen vervuld worden als Jezus is teruggekeerd op aarde, de tegenstanders van IsraŽl heeft verslagen en regeert over het duizendjarig rijk.

Opmerkingen

Opmerkelijk is dat bij de ontmoeting van GabriŽl en Maria niet over het verlossingswerk van Jezus gesproken wordt.

Reageer op deze bijdrage

Plaats hier een snelle reactie of log in en plaats een reactie met uw account.

Uw reactie
Controlevraag
Verder