Profetie in de Bijbel

Profetie

De Zoon van Maria zal op de troon van David zitten

Lucas 1:31-33 | Webmaster3 | ingevoerd: 16-10-2013 | 1 reactie
Profeet: Engel Gabriël | Geadresseerde: Maria
Trefwoorden: Gabriël, Maria, Jezus, David, koninkrijk, duizendjarig rijk.

Samenvatting

Een engel vertelt Maria dat haar zoon op de troon van David zal zitten.

Bijbeltekst

31 En zie, u zult zwanger worden en een Zoon baren en u zult Hem de naam Jezus geven.
32 Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden, en God, de Heere, zal Hem de troon van Zijn vader David geven,
33 en Hij zal over het huis van Jakob Koning zijn tot in eeuwigheid en aan Zijn Koninkrijk zal geen einde komen.

Uitleg

Maria krijgt bezoek van engel Gabriël. Hij vertelt haar dat ze zwanger zal worden en een Zoon zal baren die ze de naam Jezus geeft. Gabriël profeteert:
1 - dat Jezus de Zoon van de Allerhoogste genoemd zal worden;
2 - God hem de troon van David zal geven;
3 - Hij zal regeren over het huis van Jakob;
4 - aan zijn koninkrijk geen einde zal komen.

Vervuld: gedeeltelijk

Alleen het eerste punt (Jezus zal Zoon van de Allerhoogste genoemd worden) is vervuld. Christenen zien Jezus als Zoon van God. De punten 2 tot en met 4 moeten nog in vervulling gaan. Jezus is nog geen wereldlijk heerser: hij zit nog niet op de troon van David, regeert nog niet over Israël en is nog niet aan een eeuwig koninkrijk begonnen. Deze zaken zullen vervuld worden als Jezus is teruggekeerd op aarde, de tegenstanders van Israël heeft verslagen en regeert over het duizendjarig rijk.

Opmerkingen

Opmerkelijk is dat bij de ontmoeting van Gabriël en Maria niet over het verlossingswerk van Jezus gesproken wordt.

Reactie

Treatment of SAPHO syndrome is also not well established and consists of various antiinflammatory and antirheumatic drugs cialis otc They are considered to act primarily by interfering with dopaminergic transmission in the brain by blocking dopamine receptors

Optorroli | 07-03-2023 08:44

Reageer op deze bijdrage

Plaats hier een snelle reactie of log in en plaats een reactie met uw account.

Uw reactie
Controlevraag
Verder