Profetie in de Bijbel

MP3's

Op internet zijn veel Engelstalige geluidsopnames te vinden van lezingen over profetie. In het Nederlands is dit materiaal schaarser. Hier staan enkele links naar mp3's in het Nederlands.

Ook: een link naar het luisterboek The Islamic Antichrist van Joel Richardson.

Israël vervangen door de kerk?

Webmaster3 | ingevoerd: 12-12-2020 | gewijzigd: 12-12-2020 | 200 bezoeken
Door de eeuwen heen heeft de kerk vaak gezegd dat Israël niet meer het uitverkoren volk is, maar dat het vervangen is door de kerk. Hoe is die theologie ontstaan? Ds. Oscar Lohuis legt voor Christenen voor Israël uit waarom de vervangingstheologie een verkeerde leer is. En hij vertelt hoe hij zelf tot inzicht kwam dat Israël nog wel degelijk een centrale plek inneemt in Gods plan.

https://www.christenenvoorisrael.nl/podcasts/zomerpodcast-3

Wat zegt de Bijbel over de terugkeer van Joden naar Israël?

Webmaster3 | ingevoerd: 12-12-2020 | gewijzigd: 12-12-2020 | 200 bezoeken
De Bijbel spreekt over een wereldwijde terugkeer van het Joodse volk naar Israël ná de wederkomst van de Messias. Hoe moeten we aankijken tegen de huidige terugkeer naar Israël? Een bijbelstudie van Christian Stier van Israël en de Bijbel.

https://www.israelendebijbel.nl/k/nl/n936/news/view/12625/12610/wat-zegt-de-bijbel-over-de-terugkeer-van-joden-naar-israel.html

De profetie van de 70 weken

Webmaster3 | ingevoerd: 03-12-2017 | gewijzigd: 28-04-2020 | 3136 bezoeken
Vier verzen uit hoofdstuk 9 van Daniël laten zien hoe nauwkeurig Bijbelse profetie kan zijn. In deze verzen leren we in welk jaar Jezus met zijn werk zou beginnen, hoe lang dat zou duren en dat hij gedood zou worden. Een preek van Randy D'Alessandro. https://www.ucg.org/sermons/daniel-chapter-9-the-70-weeks-prophecy

Tim Schakel over Daniël 12

Webmaster3 | ingevoerd: 21-11-2016 | gewijzigd: 03-12-2017 | 3137 bezoeken
Tim Schakel preekte voor Evangelische Gemeente de Graankorrel in Werkendam over Daniël 12:1-3. Wat heeft deze tekst over de tijd dat de vorst Michaël opstaat ons nu te zeggen? http://www.degraankorrel.net/preken/sermon/66-profetie-van-dani%C3%ABl

1 In die tijd zal Michaël opstaan,
de grote vorst,
hij die uw volksgenoten bijstaat.
Het zal een benauwde tijd zijn,
zoals er niet geweest is sinds er een volk is geweest
tot op die tijd.
In die tijd zal uw volk ontkomen:
ieder die gevonden wordt, opgeschreven in het boek.
2 En velen van hen die slapen
in het stof van de aarde, zullen ontwaken,
sommigen tot eeuwig leven,
anderen tot smaad, tot eeuwig afgrijzen.
3 De verstandigen zullen blinken als de glans van het hemelgewelf,
en zij die er velen rechtvaardigen, als de sterren,
voor eeuwig en altijd.
Deze bijbeltekst is ontleend aan de Bijbel in de Herziene Statenvertaling, © 2010 Stichting HSV.

Profetie is een geschenk aan de kerk

Webmaster3 | ingevoerd: 22-05-2016 | gewijzigd: 22-05-2016 | 3137 bezoeken
Profetie is een geschenk van God aan de kerk. Dat zegt dominee ds. Willem Griffioen in deze preek in de Geref. Kerk (vrijg.) Amsterdam Centrum. De kerk organiseerde ook een cursus leren profeteren.
Beluisteren.

Bijbelstudies Het Licht des Levens

Webmaster3 | ingevoerd: 25-03-2016 | gewijzigd: 25-03-2016 | 3137 bezoeken
De organisatie Het Licht des Levens heeft op zijn website enkele interessante Bijbelstudies geplaatst over profetie.

De studies zijn hier te beluisteren en downloaden. Link.

John F. Walvoort over de opname

Webmaster3 | ingevoerd: 12-05-2015 | gewijzigd: 03-12-2017 | 3137 bezoeken
De opname van de gemeente zou een belangrijker plaats moeten krijgen in het leven van een gelovige. Dat zegt John. F. Walvoort in een serie van vijf studies. De serie is in het Engels.

Deze serie is te beluisteren op deze site.

Zijn er tegenwoordig nog profeten?

Webmaster3 | ingevoerd: 23-04-2015 | gewijzigd: 03-12-2017 | 3136 bezoeken
Spreekt God in onze dagen? Wat zegt God tegen jou persoonlijk? Spreekt God nog in onze tijd? Hendrik Heida sprak op een avond in Evangelische Kerk de Pijler in Lelystad over dit onderwerp.

De lezing, die bestaat uit twee delen, is te beluisteren op de site van de kerk.

Luisterboek: The Islamic Antichrist

Webmaster3 | ingevoerd: 01-11-2014 | gewijzigd: 03-12-2017 | 3136 bezoeken
De Bijbel schrijft dat in de eindtijd een charismatische leider zal opstaan die belooft dat hij vrede brengt. Ook de Koran voorspelt dat er een man komt die over landen zal regeert en vrede belooft. In de Koran heet deze man de Mahdi, de man in de Bijbel is de Antichrist. Joel Richardson deed onderzoek en zegt dat Mahdi en de Antichrist dezelfde zijn.

Het engelstalige luisterboek The Islamic Antichrist is hier gratis te beluisteren en te downloaden.

De brieven aan de zeven gemeenten

Webmaster3 | ingevoerd: 30-09-2014 | gewijzigd: 03-12-2017 | 3137 bezoeken
Het boek Openbaring is het enige boek waarin we brieven van Jezus vinden. Hij schreef de brieven aan zeven gemeenten in Klein-Azië. Elke gemeente had zijn eigen karakter en problemen en kreeg in de brieven van Jezus adviezen en bemoedigingen. De kerken van nu kunnen veel van de brieven leren, betoogt Willem Ouweneel. Hij wijst er ook op dat de brieven - net als de rest van Openbaring - een profetisch karakter hebben.

Acht mp3's zijn te downloaden bij Groeien in Geloof.

De Toekomst

Webmaster3 | ingevoerd: 04-09-2014 | gewijzigd: 03-12-2017 | 3135 bezoeken
Als je het boek Openbaring leest, lijkt het dat er een hoop ellende aankomt, voordat Jezus komt regeren op deze aarde. Moeten we allemaal door die ellende heen? Dat is één van de vragen die aan de orde komen in de serie De Toekomst van Dato Steenhuis.

De negen afleveringen zijn als mp3 te downloaden bij Groeien in Geloof.

Themadag: opname van de gemeente

Webmaster3 | ingevoerd: 01-09-2014 | gewijzigd: 03-12-2017 | 3136 bezoeken
Van het ene op het andere moment zullen christenen weggerukt worden van deze aarde. Voor veel mensen - ook christenen - is het een vreemde theorie. Toch zal het ooit gebeuren. Het meeste studiemateriaal dat over dit onderwerp op internet te vinden is, komt uit Amerika en is in het Engels.

Feike ter Velde sprak er in het Nederlands over op 22 maart 2014 over op een themadag van Aanbiddingscentrum Rotterdam en New Life.

Op de site van New Life Rotterdam zijn in mp3 geluidsopnames te downloaden van de lezingen die Ter Velde hield.