Profetie in de Bijbel

Over profetie

De Bijbel is een uniek boek. Geen enkel boek bevat zoveel voorspellingen die uiteindelijk allemaal zullen uitkomen. Als een soort watermerk liggen de profetieën door de Bijbel heen en laten ze zien door Wie het boek geïnspireerd is: Iemand die buiten of boven de tijd staat: God. Deze website brengt Bijbelse profetieën in kaart.

De Beelden van Openbaring

Peter Scheele
Scholten, 2020De boodschap van het boek Openbaring kunnen we beter begrijpen als we de beeldtaal die het boek gebruikt verstaan. Dat legt Peter Scheele uit in zijn boek De beelden van Openbaring. Hij komt erachter dat we in het seizoen van Jezus' wederkomst leven.

https://scholtenuitgeverij.nl/shop/de-beelden-van-openbaringen/

Over profetie

Webmaster3 | ingevoerd: 30-09-2013 | gewijzigd: 25-10-2018 | 3535 bezoeken

De Bijbel


Van alle bijzondere boeken die godsdiensten door de eeuwen heen hebben voortgebracht is de Bijbel wel het bijzonderst. De verschillende boeken waar de Bijbel uit bestaat zijn geschreven over een periode van bijna tweeduizend jaar door zo'n veertig schrijvers. En toch vormen die boeken één geheel.

Veel onduidelijke zaken in het ene Bijbelboek worden duidelijk als je daarbij teksten uit andere Bijbelboeken betrekt die in een heel andere tijd geschreven kunnen zijn. Het lijkt alsof Iemand van buiten de tijd zich bemoeid heeft met het schrijven van de tekst. Christenen geloven ook dat dat zo is. Ze geloven dat de Bijbel geïnspireerd is door de Heilige Geest, de geest van God. Omdat God buiten de tijd staat, is Hij in staat te vertellen hoe de toekomst eruitziet. Je zou profetie het watermerk van God in de Bijbel kunnen noemen. Doordat er voorspellingen instaan die allemaal zullen uitkomen, laat Hij zien dat de Bijbelteksten door Hem geïnspireerd zijn.

In de Bijbel staan duizenden verzen die een profetisch karakter hebben. Het feit dat veel profetieën zijn uitgekomen, geeft een sterke aanwijzing dat we niet met toeval te maken hebben, maar met de Geest die de schrijvers het geïnspireerd.

Kaart


Deze site probeert profetieën uit de Bijbel in kaart te brengen. Welke verzen zijn profetisch, wat is hun betekenis en welke profetieën zijn inmiddels uitgekomen? Sommige profetieën zijn eenvoudig te herkennen en te verklaren, anderen vallen niet zo makkelijk op en vragen veel studie om de betekenis ervan te doorgronden. Dit komt helemaal overeen met wat Spreuken 25:2 leert: "Het is Gods eer een zaak verborgen te houden, maar de eer van koningen een zaak te doorgronden".

Deze site is gericht op christenen die thuis zijn in de Bijbel. Bent u een beginneling in het christelijk geloof en wilt u daar meer over weten, kunt u terecht op duizenden andere sites. Een goed startpunt is www.ikzoekgod.nl.