Profetie in de Bijbel

Nieuwste bijdragen

Barmhartige Samaritaan geeft twee penningen

De barmhartige Samaritaan geeft de waard van de herberg twee penningen, vertrekt en belooft terug te komen.

Lucas 10:25-37 | Webmaster3 | ingevoerd: 14-07-2021 | gewijzigd: 17-07-2021
Profeet: Jezus | Geadresseerde: wetgeleerde | Vervuld: nee
Trefwoorden: barmhartige Samaritaan, Jezus, wederkomst

Meer

De tien zonen van Haman worden gedood

De Joden doden de tien zonen van Haman. Esther vraagt aan de koning of ze aan de galg gehangen mogen worden.

Esther 9:5-14 | Webmaster3 | ingevoerd: 18-06-2021 | gewijzigd: 30-06-2021
Profeet: onbekend | Geadresseerde: Joden | Vervuld: ja
Trefwoorden: Haman, Esther, Neurenberg

Meer

Genodigden willen niet naar feestmaal

De genodigden zullen bedanken voor de grote maaltijd. Anderen zullen hun plaats innemen.

Lucas 14:15-24 | Webmaster3 | ingevoerd: 19-05-2021 | gewijzigd: 17-06-2021
Profeet: Jezus | Geadresseerde: wetgeleerden en FarizeeŽn | Vervuld: ja
Trefwoorden: Jezus, maaltijd, Joden

Meer

God brengt de Joden weer bijeen

God brengt de Joden die verspreid waren over de aarde terug naar het land van hun voorvaderen. Ze worden welvarend en talrijk.

Deuteronomium 30:3-5 | Webmaster3 | ingevoerd: 21-02-2021 | gewijzigd: 18-05-2021
Profeet: God | Geadresseerde: Mozes | Vervuld: ja
Trefwoorden: diaspora, terugkeer

Meer

Jezus zal ooit terugkomen uit de hemel

Petrus zegt dat Jezus in de Hemel blijft, tot de tijden waarin alle dingen hersteld worden.

Handelingen 3:19-26 | Webmaster3 | ingevoerd: 16-01-2021 | gewijzigd: 17-01-2021
Profeet: Petrus | Geadresseerde: IsraŽlitishe mannen | Vervuld: nee
Trefwoorden: Jezus, herstel, IsraŽl

Meer

God zegent Job

Nadat Job zwaar heeft geleden en geworsteld heeft met de vraag 'waarom', zegent God Job.

Job 42:10-17 | Webmaster3 | ingevoerd: 13-12-2020 | gewijzigd: 14-12-2020
Profeet: Job | Geadresseerde: IsraŽl | Vervuld: nee
Trefwoorden: Jodenvervolging, Job

Meer

Jezus over beloning in het eeuwige leven

Wie in dit leven huis of ouders of broers of vrouw of kinderen verlaten heeft om het Koninkrijk van God, krijgt in de wereld die komt het veelvoudige terug.

Lucas 18:18-30 | Webmaster3 | ingevoerd: 19-08-2020 | gewijzigd: 22-11-2020
Profeet: Jezus | Geadresseerde: een leidinggevende | Vervuld: gedeeltelijk
Trefwoorden: Jezus, eeuwige leven, beloning

Meer