Profetie in de Bijbel

Profetie

De Messias zou zich niet verzetten tegen zijn veroordeling

Jesaja 53:7 | Webmaster3 | ingevoerd: 02-12-2013 | gewijzigd: 28-12-2013
Profeet: Jesaja | Geadresseerde: Israël
Trefwoorden: Jezus, Messias, veroordeling, Jesaja

Samenvatting

Jesaja profeteert dat de Messias zich niet zou verzetten tegen zijn veroordeling.

Bijbeltekst

7 Toen betaling geëist werd, werd Híj verdrukt,
maar Hij deed Zijn mond niet open.
Als een lam werd Hij ter slachting geleid;
als een schaap dat stom is voor zijn scheerders,
zo deed Hij Zijn mond niet open.

Uitleg

Jesaja schrijft in dit gedeelte over de Messias die zou leiden. Hij schrijft dat Hij zich niet zou verzetten tegen zijn lot.

Vervuld: ja

In Mattheüs en Markus lezen we dat Jezus zich voor de autoriteiten niet verdedigde tegen beschuldigingen (Mat.26:57-68, Mat. 27:11-14, Mar. 14:53-65, Mar. 15:1-5, Luk. 23:8-10).