Profetie in de Bijbel

Profetie

God zal eer bewijzen aan het land van Zebulon en Naftali

Jesaja 8:23 | Webmaster3 | ingevoerd: 04-12-2013 | gewijzigd: 28-12-2013
Profeet: Jesaja | Geadresseerde: Israël
Trefwoorden: Jezus, Zebulon, Naftali, Galilea, Meer van Galilea

Samenvatting

Jesaja profeteert dat de Messias zou wonen in het land van Zebulon en Naftali.

Bijbeltekst

23 Voorzeker, er zal geen donkerheid blijven voor het land waarin benauwdheid is.

Zoals Hij in vroeger tijd
minachting heeft gebracht
over het land van Zebulon
en over het land van Naftali,
zo zal Hij in later tijd eer bewijzen
aan de Weg van de zee,
de overkant van de Jordaan,
het Galilea waar de heidenvolken wonen.

Uitleg

In dit laatste vers van Jesaja 8 lezen we dat God eer zal bewijzen aan het land van Zebulon en Naftali. In hoofdstuk 9 blijkt dat gedoeld wordt op de komst van de Messias.

Vervuld: ja

In Mattheüs 4:13 lezen we dat Jezus in Kapernaüm, ging wonen, in het gebied van Zebulon en Naftali. Zebulon was de steek ten westen van het Meer van Galilea (waar ook Nazaret in ligt). Ten noorden daarvan ligt de streek Naftali, ten westen van Naftali ligt Galilea. Mattheüs schrijft dat daarmee deze profetie van Jesaja in vervulling is gegaan. Lukas schrijft dat Jezus afdaalde naar Kapernaüm ("een streek in Galilea"). We lezen in de evangeliën ook dat Jezus aan de overkant van de Jordaan is geweest.