Profetie in de Bijbel

Profetie

Jesaja profeteert wat de Messias komt doen

Jesaja 61:1-3 | Webmaster3 | ingevoerd: 04-12-2013 | gewijzigd: 20-06-2014
Profeet: Jesaja | Geadresseerde: Israël
Trefwoorden: Jezus, Jesaja, boekrol, Nazareth, wraak van God

Samenvatting

In dit deel van Jesaja lezen we wat de taken van de messias worden. Nog niet alle taken zijn volbracht.

Bijbeltekst

1 De Geest van de Heere HEERE is op Mij,
omdat de HEERE Mij gezalfd heeft
om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen.
Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart,
om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen
en voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis;
2 om uit te roepen het jaar van het welbehagen van de HEERE
en de dag van de wraak van onze God;
om alle treurenden te troosten;
3 om aangaande de treurenden van Sion te beschikken dat hun gegeven zal worden
sieraad in plaats van as,
vreugdeolie in plaats van rouw,
een lofgewaad in plaats van een benauwde geest,
opdat zij genoemd worden eiken van de gerechtigheid,
een planting door de HEERE, om Hem te verheerlijken.

Uitleg

Jesaja legt uit wat de taken zullen zijn van de Messias. Jezus zou later in de synagoge van Nazareth dit Bijbelgedeelte citeren, tot en met de woorden "het jaar van het welbehagen van de HEERE". Daarna geeft hij de boekrol terug naar de dienaar van de synagoge en zegt hij "Heden is deze Schrift in uw oren in vervulling gegaan" (Lukas 4:17-21).

Vervuld: gedeeltelijk

Het gedeelte dat Jezus niet las, was (en is) nog niet vervuld. Hier gaat het om "de dag van de wraak van onze God". Jezus zal terug komen om de wraak van God ten uitvoer te brengen.