Profetie in de Bijbel

Profetie

Een vorst grijpt in bij de tempeldiensten

Daniël 9:27 | Webmaster3 | ingevoerd: 19-12-2013 | gewijzigd: 28-12-2013 | 4 reacties
Profeet: Engel Gabriël | Geadresseerde: Daniël
Trefwoorden: Daniël, zeventigste week, tempel, verbond, gruwel

Samenvatting

De engel Gabriël vertelt Daniël dat een vorst ooit een einde zal maken aan de offers in de tempel. Ook zal hij er een afgodsbeeld plaatsen.

Bijbeltekst

27 Hij zal voor velen het verbond versterken,
één week lang.
Halverwege de week
zal Hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden.

Over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn, zelfs tot aan de voleinding, die, vast besloten, uitgegoten zal worden over de verwoeste.

Uitleg

Dit is een moeilijk vers, omdat de vertalingen ervan nogal uiteenlopen. De 'hij' waar het hier over gaat slaat terug op de vorst die in het voorgaande vers genoemd wordt: de vorst van het volk dat de stad en het heiligdom te gronden zal richten. Kennelijk zal dezelfde engelenvorst die ooit Jeruzalem (inclusief tempel) vernielde, ook achter de gebeurtenissen zitten die in dit vers worden beschreven. Hij zal drie dingen doen:
1. Hij zal voor een week lang (zeven jaar) voor velen een verbond bevestigen.
2. Halverwege die week (na drie en een half jaar) maakt hij een einde aan het slachtoffer en graanoffer.
3. Er zal een verwoester zijn.
Punt 3 is in de HSV erg onduidelijk. Maar gelukkig komt Jezus ons in zijn onderwijzingen op de Olijfberg te hulp. Hij zegt in Mattheüs en Markus dat er een gruwel van de verwoesting komt te staan op de heilige plaats (waar het niet hoort). Verschillende vertalers denken dat het om een afgodsbeeld gaat dat dus in de tempel geplaatst wordt.
Uit de laatste regel van dit vers trekken verschillende vertalers ook de conclusie dat degene die deze zaken allemaal op zijn geweten heeft, ooit verwoest zal worden.

Vervuld: nee

Dit is allemaal nog niet gebeurd. De tempel is nog niet herbouwd. De offerdiensten zijn nog niet stopgezet (ze zijn nog niet eens hervat) en er staat nog geen afgodsbeeld in deze tempel.

Reacties

Er stond wel een afgodsbeeld in de tempel, namelijk die van Zeus in de tijd van de Mackabeeen.

Corne | 29-07-2014 09:11

Corne, dat klopt. Toch verwijst deze profetie niet naar die tijd, maar naar de eindtijd. Wanneer Jezus de profetie van Daniël aanhaalt (Mat. 24:15) is de tijd van de Makkabeeën al voorbij. Zijn leerlingen weten daardoor wel goed wat er later (opnieuw) in de tempel zal gebeuren.

Webmaster3 | 29-07-2014 21:29

IK dacht altijd dat die gruwel de gouden koepel van de moslims was. Die staat namelijk op de plaats van de tempel

lydia | 19-10-2015 00:19

Lydia, de 'gruwel' kan niet slaan op de Rotskoepel. Dit gedeelte van Daniël toont aan dat de 'gruwel' geplaatst wordt binnen een periode van week (zeven jaar). Aan het begin van die periode is er een tempel en worden er offers gebracht. Halverwege de periode (dus na drie en een half jaar) komt er een eind aan de offerdiensten en wordt de gruwel geplaatst. De Rotskoepel is gebouwd in 688 en 692 (Wikipedia) in een periode dat er geen tempel in Jeruzalem was en er geen offerdiensten werden gehouden.

Webmaster3 | 27-10-2015 18:03

Reageer op deze bijdrage

Plaats hier een snelle reactie of log in en plaats een reactie met uw account.

Uw reactie
Controlevraag
Verder