Profetie in de Bijbel

Profetie

Een vorst grijpt in bij de tempeldiensten

Daniël 9:27 | Webmaster3 | ingevoerd: 19-12-2013 | gewijzigd: 28-12-2013
Profeet: Engel Gabriël | Geadresseerde: Daniël
Trefwoorden: Daniël, zeventigste week, tempel, verbond, gruwel

Samenvatting

De engel Gabriël vertelt Daniël dat een vorst ooit een einde zal maken aan de offers in de tempel. Ook zal hij er een afgodsbeeld plaatsen.

Bijbeltekst

27 Hij zal voor velen het verbond versterken,
één week lang.
Halverwege de week
zal Hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden.

Over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn, zelfs tot aan de voleinding, die, vast besloten, uitgegoten zal worden over de verwoeste.

Uitleg

Dit is een moeilijk vers, omdat de vertalingen ervan nogal uiteenlopen. De 'hij' waar het hier over gaat slaat terug op de vorst die in het voorgaande vers genoemd wordt: de vorst van het volk dat de stad en het heiligdom te gronden zal richten. Kennelijk zal dezelfde engelenvorst die ooit Jeruzalem (inclusief tempel) vernielde, ook achter de gebeurtenissen zitten die in dit vers worden beschreven. Hij zal drie dingen doen:
1. Hij zal voor een week lang (zeven jaar) voor velen een verbond bevestigen.
2. Halverwege die week (na drie en een half jaar) maakt hij een einde aan het slachtoffer en graanoffer.
3. Er zal een verwoester zijn.
Punt 3 is in de HSV erg onduidelijk. Maar gelukkig komt Jezus ons in zijn onderwijzingen op de Olijfberg te hulp. Hij zegt in Mattheüs en Markus dat er een gruwel van de verwoesting komt te staan op de heilige plaats (waar het niet hoort). Verschillende vertalers denken dat het om een afgodsbeeld gaat dat dus in de tempel geplaatst wordt.
Uit de laatste regel van dit vers trekken verschillende vertalers ook de conclusie dat degene die deze zaken allemaal op zijn geweten heeft, ooit verwoest zal worden.

Vervuld: nee

Dit is allemaal nog niet gebeurd. De tempel is nog niet herbouwd. De offerdiensten zijn nog niet stopgezet (ze zijn nog niet eens hervat) en er staat nog geen afgodsbeeld in deze tempel.