Profetie in de Bijbel

Profetie

De Messias zal gerekend worden tot de misdadigers

Jesaja 53:12 | Webmaster3 | ingevoerd: 14-02-2014 | gewijzigd: 02-04-2017 | 6 reacties
Profeet: Jesaja | Geadresseerde: Israël
Trefwoorden: Messias, kruisiging, Jezus, misdadigers, Jezus

Samenvatting

In dit gedeelte over de lijden en sterven van de Messias schrijft Jesaja dat Hij gerekend zal worden tot de misdadigers.

Bijbeltekst

12 Daarom zal Ik Hem veel toedelen,
en machtigen zal Hij verdelen als buit,
omdat Hij Zijn ziel heeft uitgestort in de dood,
onder de overtreders is geteld,
omdat Hij de zonden van velen gedragen heeft
en voor de overtreders gebeden heeft.

Uitleg

Hoofdstuk 53 van Jesaja gaat over de eerste komst van Jezus. We lezen hoe tegen hem zou worden aangekeken, wat het doel is van zijn komst (verlossing) en hoe dat verlossingswerk zal worden volbracht. Ook lezen we details die we later in de evangeliën terugzien. In dit vers wordt vermeld dat de Messias tot de overtreders (misdadigers) gerekend zal worden.

Vervuld: ja

Jezus werd gevangen genomen als een misdadiger. Op het moment dat Hij wordt gearresteerd, wijst Hij erop dat daarmee een profetie uitkomt. Hij zegt: "Bent u er met zwaarden en stokken opuit gegaan als tegen een misdadiger om Mij te vangen? Dagelijks zat Ik bij u in de tempel om onderwijs te geven en u hebt Mij niet gegrepen, maar dit alles is geschied, opdat de Schriften van de profeten vervuld zouden worden" (Mat. 26:55-56).

Jezus is gekruisigd met aan weerszijde van Hem een misdadiger.
In Lukas 23:33 staat: "Toen zij op de plaats kwamen die Schedel genoemd werd, kruisigden ze Hem daar, met de misdadigers, de één aan de rechter- en de ander aan de linkerzijde." Markus schrijft in hoofdstuk 15:28: "En zij kruisigden met Hem twee misdadigers, een aan Zijn rechter- en een aan Zijn linkerzijde." Hij voeg eraan toe dat hiermee het Schriftwoord (kennelijk van Jesaja) in vervulling is gegaan.

Reacties

Ik wilde hierop reageren met dat wij mensen, door de zondeval geboren als zondaar, vanuit het perspectief als zondaar niet kunnen bevatten hoe immens groot dat offer van Jezus is geweest. Tevens ook niet hoe ontzaggelijk groot de gift van wedergeboorte is als Kinderen van God in Christus Jezus. Te bedenken dat de hele schepping reikhalzend uitkijkt naar het openbaar worden van de Zonen van God; het 'moment supreme' waar alles op uitloopt (Romeinen 8:19, Johannes 3:2, Jesaja 60:1-3). Alleen de Heilige Geest geeft ons een glimp of voorproefje hoe het is om de dingen te zien vanuit het perspectief als een Zoon van God. De barensweeën die over de wereld komen leiden naar dit 'moment supreme'. Jezus heeft zijn beste Wijn bewaard voor het laatst

P.S.: De Schriftgedeelte die u hierboven vermeld hebt moet zijn Lukas 23:33

Alfred Seleky | 12-04-2014 09:57

Alfred, de tekst moet inderdaad Lukas 23:33 zijn. Ik heb het veranderd. Dank voor de oplettendheid!

Webmaster3 | 16-04-2014 19:37

Ik wilde nog het volgende rectificeren; ik citeerde hierboven 'Johannes 3:2', het moet zijn '1 Johannes 3:2'. Zien (begrijpen, verstaan, liefhebben) als een zoon van een mens is één ding, Zien (Begrijpen, Verstaan, Liefhebben) als een Zoon van God is een heel ander ding. (2 Kor. 5:16, 1 Kor. 13:12).
Alle Glorie aan Hem voor wie elke knie zal buigen, van hen in de Hemel, op de aarde en onder aarde!
Amen.

Alfred Seleky | 19-04-2014 21:49

Medical Miracles Abound on the Internet letter 154, p cialis 5mg

rapocloma | 01-02-2023 23:19

cialis from usa pharmacy Approaches to complete the sensitivity to quinolone resistance under 12 hours after the above, or infections

rapocloma | 06-02-2023 21:03

buy cialis online europe Melting points were determined by Stuart Scientific apparatus, UK

Jurpive | 24-02-2023 14:07

Reageer op deze bijdrage

Plaats hier een snelle reactie of log in en plaats een reactie met uw account.

Uw reactie
Controlevraag
Verder