Profetie in de Bijbel

Profetie

De Messias neemt de zonden van mensen op zich

Jesaja 53:5-6 | Webmaster3 | ingevoerd: 26-05-2014 | gewijzigd: 26-05-2014
Profeet: Jesaja | Geadresseerde: Israël
Trefwoorden: Jezus, zonden, schapen

Samenvatting

Jesaja profeteert waarom de Messias moet lijden.

Bijbeltekst

5 Maar Hij is om onze overtredingen verwond,
om onze ongerechtigheden verbrijzeld.
De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem,
en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.
6 Wij dwaalden allen als schapen,
wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg.
Maar de HEERE heeft de ongerechtigheid van ons allen
op Hem doen neerkomen.

Uitleg

Dit hoofdstuk gaat over de Messias. In deze verzen lezen waarom die moet lijden: om de ongerechtigheden van ons - zieke en dwalende mensen - op zich te nemen.

Vervuld: ja

God heeft Jezus geschonken zodat die kon lijden en de zonden van de mensen op zich nam.
Jezus heeft letterlijk striemen gekregen. In Mat. 27, Mar. 15 en Joh.19 lezen we dat Jezus gegeseld is. Dat hij onder andere die straf zou ondergaan, had hij aangekondigd aan zijn discipelen (Mat.20, Mar.10. Luk.18).
Petrus verwijst naar deze verzen uit Jesaja in 1 Petrus 2:24-25:
"Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij, voor de zonden dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door Zijn striemen bent u genezen.
Want u was als dwalende schapen; maar u bent nu bekeerd tot de Herder en Opziener van uw zielen."