Profetie in de Bijbel

Profetie

Elia komt voordat de dag van de HEERE komt

Maleachi 44:5-6 | Webmaster3 | ingevoerd: 31-05-2014 | gewijzigd: 12-04-2015
Profeet: Maleachi | Geadresseerde: Israël
Trefwoorden: Elia, dag van de HEERE, Johannes de Doper

Samenvatting

Maleachi profeteert dat Elia naar Israël komt, voor de dag van de HEERE.

Bijbeltekst

5 Zie, Ik zend tot u
de profeet Elia,
voordat de dag van de HEERE komt,
die grote en ontzagwekkende dag.
6 Hij zal het hart van de vaders tot de kinderen terugbrengen,
en het hart van de kinderen tot hun vaders,
opdat Ik niet zal komen
en de aarde met de ban zal slaan.

Uitleg

Maleachi 4 gaat over de dag van de HEERE. Het wordt een zware tijd voor Israël, maar aan het einde zal God afrekenen met de goddelozen. In deze laatste verzen van Maleachi lezen we dat, voordat die dag (of periode) begint, Elia terug zal komen.

Vervuld: ja

Jezus zegt in Mat. 11:14 en Mat. 17 dat Johannes de Doper deze Elia was. Hij werd in opdracht van koning Herodes gedood. Jezus zei na zijn verheerlijking op de berg dat Hij net zoals deze Elia zou lijden.

Misschien wordt deze profetie nog een keer vervuld. Er zijn uitleggers die denken dat één van de twee getuigen die we actief zien in Openbaring 11 Elia is.