Profetie in de Bijbel

Profetie

God legt Zijn Geest op de Messias

Jesaja 42:1 | Webmaster3 | ingevoerd: 11-07-2014 | gewijzigd: 11-07-2014
Profeet: Jesaja | Geadresseerde: Israël
Trefwoorden: Jezus, knecht, Messias, Geest, duif, zending

Samenvatting

Jesaja profeteert dat God de Geest op Zijn Knecht zal leggen. En deze knecht zorgt ervoor dat de heidenen het evangelie te horen krijgen.

Bijbeltekst

1 Zie, Mijn Knecht, Die Ik ondersteun,
Mijn Uitverkorene, in Wie Mijn ziel een welbehagen heeft;
Ik heb Mijn Geest op Hem gelegd.
Hij zal tot de heidenvolken het recht doen uitgaan.

Uitleg

Jesaja schrijft hier over de Messias. God zegt dat het Zijn Knecht is en zijn Uitverkorene. God zegt dat hij Hem ondersteunt en welbehagen in Hem heeft. De Geest van God is op Hem gelegd. In het laatste deel van dit vers vinden nog een aanwijzing dat het om Jezus gaat: "Hij zal tot de heidenvolken het recht doen uitgaan".

Vervuld: ja

In de evangeliën lezen we nadat Jezus gedoopt was de Geest op Hem neerdaalde, alsof het een duif was (Mat. 3:16, Mar. 1:10, Luk.3:22, Joh. 1:32). We lezen dat daarbij een stem klonk die zei "U bent Mijn geliefde Zoon, in U heb Ik Mijn welbehagen!" (Luk. 3:22).

Ook verderop in de evangeliën, bij de verheerlijking op de berg, klinkt een stem uit de hemel die van Jezus zegt "Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb; luister naar Hem!" (Mat. 17:5, maar ook Mar 9:7, Luk. 9:35). Jezus zelf bevestigt dat hij de Knecht is waar Jesaja het over heeft in Mat. 12:18.

Ook het tweede deel van deze profetie is vervuld. Na zijn opstanding gaf Jezus zijn leerlingen de opdracht "Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen" (Mat. 28:19). Door deze zendingsopdracht is het recht uitgegaan naar de heidenvolken.

Gerelateerde profetieën

De Knecht van de HEERE komt voor Israël (Jes. 49:5-7)
Veel niet-joden zullen tot geloof komen (Mat. 8:5-13)
Ruth zegt uw God mijn God (Rt. 1:16)