Profetie in de Bijbel

Profetie

Jakob over de geboorte van Jezus

Genesis 49:10 | Webmaster3 | ingevoerd: 24-10-2012
Profeet: Jakob | Geadresseerde: Juda
Trefwoorden: Jezus, scepter, Jakob, Silo

Samenvatting

Jakob zegt tegen Juda dat de macht van Juda zal verdwijnen, als de Messias komt.

Bijbeltekst

10 De scepter zal van Juda niet wijken
en evenmin de heersersstaf van tussen zijn voeten,
totdat Silo komt,
en Hem zullen de volken gehoorzamen.

Uitleg

Op zijn sterfbed spreekt Jakob zegeningen uit over al zijn zonen. Tegen Juda zegt hij onder andere dat die de scepter in handen zal houden, totdat Silo komt (volgens Biblija.net mag je ook vertalen "totdat hij komt die er recht op heeft", "totdat hij naar Silo komt", "totdat zijn heerser komt", "totdat tribuut is gebracht aan hem"). Waarschijnlijk wordt met die woorden gedoeld op de komst van Jezus. Is die er, dan zal Juda dus zijn koninklijke macht (scepter) verliezen. Dat is gebeurd. In het jaar 6 werd aan de Joodse Raad zogenoemde zwaardmacht ontnomen, het recht om de doodstraf toe te passen. In de Babylonisch Talmoed staat dat de leden van de raad treurden en zich kleedden in zak en as omdat de scepter van Juda was geweken, maar de Messias niet verschenen was. Ze wisten niet dat Jezus al geboren was; hij moet een jaar of acht of negen geweest zijn.

Vervuld: ja

Toen Jezus werd geboren week de scepter van Juda.