Profetie in de Bijbel

Profetie

Met wapens en rechtszaken is Israël niet te verdrijven

Jesaja 54:17 | Webmaster3 | ingevoerd: 01-10-2014 | gewijzigd: 01-10-2014 | 3 reacties
Profeet: Jesaja | Geadresseerde: Israël
Trefwoorden: Israël, landbelofte

Samenvatting

Met wapens en via de rechter zal vergeefs geprobeerd worden de joden te verdrijven uit het land waarnaar ze zijn teruggekeerd.

Bijbeltekst

17 Elk wapentuig dat tegen u wordt vervaardigd, zal niets uitrichten,
en elke tong die in het gericht tegen u opstaat, zult u schuldig verklaren.
Dit is het erfelijk bezit van de dienaren van de HEERE,
en hun gerechtigheid is uit Mij, spreekt de HEERE.

Uitleg

Jesaja 54 gaat over de terugkeer van de joden naar het land Israël. God zegt dat Hij ervoor zorgt dat de joden weer bijeengebracht worden in het land. In dit vers lezen we dat mensen pogingen zullen doen om dit ongedaan te maken. Ze zullen wapens gebruiken of "in het gericht" (via de rechter) de joden proberen te verdrijven. Jesaja schrijft dat die pogingen niets zullen uithalen. Het voeren van rechtszaken tegen Israël is overigens riskant. Wie zoiets doet, wordt door God schuldig verklaard, meldt dit vers ook.

Vervuld: ja

Sinds de joden weer in Israël wonen zijn ze vele malen militair aangevallen. Ook is juridisch geprobeerd de joden het recht op hun land te ontzeggen. Alle pogingen hebben niets uitgehaald.

Reacties

where to buy cialis online 99 SARMs markets itself as a SARMs supplier, but they also stock other performance enhancers and research chemicals

rapocloma | 25-01-2023 09:51

Female Arc Cre ER T2; Ai14 mice 9 50 weeks of age were used herbal viagra pills

rapocloma | 30-01-2023 15:29

If sperm isn t delivered properly because of premature ejaculation or structural problems, this can also affect fertility ivermectin for humans amazon Gabapentin Side Effects in Dogs Are Nothing to Fear

rapocloma | 03-02-2023 04:04

Reageer op deze bijdrage

Plaats hier een snelle reactie of log in en plaats een reactie met uw account.

Uw reactie
Controlevraag
Verder