Profetie in de Bijbel

Profetie

Israël krijgt de schatten van de zee

Jesaja 60:5 | Webmaster3 | ingevoerd: 02-10-2014 | gewijzigd: 04-10-2014
Profeet: Jesaja | Geadresseerde: Israël
Trefwoorden: gas, rijkdommen van de zee

Samenvatting

De schatten van de zee zullen aan Israël toevallen.

Bijbeltekst

5 Dan zult u het zien en stralen,
uw hart zal diep ontzag hebben en zich verruimen,
want de menigte van de zee zal zich naar u toekeren,
het vermogen van de heidenvolken zal naar u toe komen.

Uitleg

Hoofdstuk 60 van Jesaja beschrijft de situatie waarin de joden terug zijn in Israël. Het land en het volk zullen gezegend worden. In dit vers concentreren we ons op de woorden "de menigte van de zee zal zich naar u toekeren". Interessant is hier het woord hamown (הָמוֹן). De Herziene Statenvertaling heeft dit vertaald in "menigte". Wanneer je daarbij in gedachten neemt dat met "zee" in profetische boeken vaak de volken bedoeld worden, staat hier dat vanuit de volken veel mensen naar Israël zullen komen. Je mag hamown ook vertalen als "overvloed" of "rijkdom". Dan staat er dus "de rijkdom van de zee zal zich naar u toekeren". Ook hier zou je zee kunnen vertalen in "volken", maar misschien hoeft het niet eens. In 2010 werd bekend dat Israël een grote hoeveelheid aardgas gevonden heeft in zijn deel van de Middellandse Zee. Jordanië is inmiddels een afnemer van het Israëlische gas.

Vervuld: ja

Israël blijkt voor miljarden aan gasvelden in de Middellandse Zee te bezitten.

Opmerkingen

Voormalig minister-president van Israël Golda Meir grapte ooit: "Veertig jaar liet Mozes ons door de woestijn dwalen om ons uiteindelijk naar de enige plek in het Midden-Oosten te leiden waar geen olie is". Ze wist toen nog niet dat Israël een grote hoeveelheid aardgas bezit.