Profetie in de Bijbel

Profetie

Voordat de Heere komt, komt er een wegbereider

Maleachi 3:1 | Webmaster3 | ingevoerd: 10-11-2014 | gewijzigd: 10-11-2014
Profeet: Maleachi | Geadresseerde: Israël
Trefwoorden: Johannes de Doper, Jezus, tempel

Samenvatting

Maleachi profeteert dat er eerst een wegbereider komt, voordat de Heere naar de tempel zal komen.

Bijbeltekst

1 Zie, Ik zend Mijn engel,
die voor Mij de weg bereiden zal.
Plotseling zal naar Zijn tempel komen
die Heere Die u aan het zoeken bent,
de Engel van het verbond,
in Wie u uw vreugde vindt.
Zie, Hij komt,
zegt de HEERE van de legermachten.

Uitleg

Maleachi profeteert in dit vers twee dingen:
1. De Heere zal plotseling naar de tempel komen.
2. Voordat dat gebeurt, komt er een wegbereider. Die wegbereider wordt hier "Mijn engel" genoemd. In plaats van engel zouden we ook het woord "boodschapper" mogen gebruiken; in het Hebreeuws gaat het om het zelfde woord.

Vervuld: ja

Beide profetieën zijn vervuld:
1. De komst van Jezus was, ondanks dat hij eeuwen tevoren was aangekondigd, voor de meeste mensen onverwacht. Veel mensen herkenden in Jezus niet de Messias.
2. Johannes de Doper heeft de komst aangekondigd. Jezus legt dat uit in Mat. 11:10 "Want hij is het over wie geschreven staat: Zie, Ik zend Mijn engel voor Uw aangezicht, die voor U uit Uw weg gereed zal maken".