Profetie in de Bijbel

Profetie

De Messias is rustig en geweldloos bij eerste komst

Jesaja 42:2-4 | Webmaster3 | ingevoerd: 21-11-2014 | gewijzigd: 21-11-2014
Profeet: Jesaja | Geadresseerde: Israël
Trefwoorden: Jezus, oordeel

Samenvatting

Jesaja profeteert hoe de Messias zijn werk zal doen bij Zijn eerste komst op aarde.

Bijbeltekst

2 Hij zal niet schreeuwen, Hij zal Zijn stem niet verheffen,
Hij zal Zijn stem op straat niet laten horen.
3 Het geknakte riet zal Hij niet verbreken,
de uitdovende vlaspit zal Hij niet uitblussen;
naar waarheid zal Hij het recht doen uitgaan.
4 Hij zal niet uitdoven,
Hij zal niet geknakt worden,
totdat Hij het recht op aarde zal hebben gevestigd.
De kustlanden zullen uitzien naar Zijn onderricht.

Uitleg

Jesaja geeft in dit vers een interessante beschrijving van de manier waarop de Messias zijn werk op aarde zal doen. Hij zal dat doen zonder geschreeuw en zonder geweld. Ook zal hij nog niet oordelen. Interessant is het woord "totdat". Dit woord geeft aan dat deze beschrijving geldt totdat "Hij het recht op aarde zal hebben gevestigd". Daarmee wordt waarschijnlijk zijn tweede komst bedoeld. Dat zal hij wel met geweld optreden.

Vervuld: ja

In de evangeliën lezen we nergens dat Jezus zijn boodschap met lawaai en geweld oplegde. Sterker nog: na verschillende genezingen drukte hij de genezen mensen op het hart niet te zeggen wie Hij was (bijvoorbeeld: Mat. 12:16). Uit andere profetieën weten we dat wanneer Jezus terugkeert, hij met geweld de ongelovigen zal straffen.