Profetie in de Bijbel

Profetie

Kedar wordt verslagen, Hazor onbewoond

Jeremia 49:28-33 | Webmaster3 | ingevoerd: 23-11-2014 | gewijzigd: 23-11-2014
Profeet: Jeremia | Geadresseerde: Kedar en Hazor
Trefwoorden: Kedar, de koninkrijken van Hazor

Samenvatting

Jeremia profeteert dat Kedar veslagen wordt door Nebukadnezar en dat de koninkrijken van Hazor onbewoond zullen worden.

Bijbeltekst

28 Over Kedar en over de koninkrijken van Hazor, die Nebukadrezar, de koning van Babel, heeft verslagen.
Zo zegt de HEERE:
Sta op, ruk op naar Kedar,
en verdelg de mensen van het oosten.
29 Zij zullen hun tenten en hun kudden wegnemen,
hun tentkleden en heel hun uitrusting.
Zij zullen hun kamelen voor zichzelf wegnemen,
en zij zullen tegen hen roepen: Angst van rondom!
30 Vlucht, vlucht zo snel mogelijk weg, verblijf in diepgelegen plaatsen,
inwoners van Hazor, spreekt de HEERE.
Want Nebukadrezar, de koning van Babel, heeft een raadsbesluit over u genomen
en plannen tegen hen bedacht.
31 Sta op, ruk op naar het geruste volk,
dat onbezorgd woont, spreekt de HEERE,
dat geen poorten en geen grendel heeft
– zij wonen alleen.
32 Hun kamelen zullen tot buit worden
en hun menigte van vee tot prooi.
Ik zal hen naar alle windstreken verstrooien,
hen die kaalgeschoren zijn aan hun slapen,
en Ik zal van alle kanten
hun ondergang doen komen,
spreekt de HEERE.
33 Hazor zal tot een verblijfplaats van jakhalzen worden,
een woestenij tot in eeuwigheid.
Daar zal niemand wonen,
en geen mensenkind erin verblijven.

Uitleg

Deze profetie heeft betrekking op twee gebieden:
- Kedar
- de koninkrijken van Hazor

Kedar worden hier beschreven als "mensen van het oosten" en mensen "die kaalgeschoren zijn aan hun slapen". Het was volgens Wikipedia een groep samenwerkende Noord-Arabische stammen. Ze stamden af van Kedar, de tweede zoon van Ismaël. De stammen waren op het hoogtepunt van hun macht in de 6e eeuw vóór Christus toen ze een groot gebied tussen de Perzische Golf en de Sinaï controleerde.
Jeremia profeteert dat Kedar verslagen zal worden door Nebukadnezar.
- Waardevolle bezittingen zullen geplunderd worden (tenten, kuddes, uitrusting, kamelen).
- De bewoners zullen verstrooid worden naar alle windrichtingen.
- Kedar krijgt het advies te vluchten "naar het geruste volk, dat onbezorgd woont" en diepgelegen plaatsen op te zoeken.

Waar de koninkrijken van Hazor gelegen hebben, is onduidelijk. Omdat ze in één adem met Kedar genoemd worden zou het dezelfde regio kunnen zijn (dus ten oosten van het huidige Israël). Op het moment dat Jeremia deze profetie opschreef was Hazor inmiddels door Nebukadnezar verslagen. Het gebied wachtte een troosteloze toekomst. Jeremia profeteert dat Hazor niet meer door mensen bewoond zou worden en dat het een verblijfplaats voor jakhalzen zou worden. Of het echt om jakhalzen gaat, is de vraag. Het Hebreeuwse woord dat hier gebruikt wordt (תַּנִּין), zou je ook kunnen vertalen in griezelige beesten als draak, slang, zeemonster of dinosaurus.

Vervuld: onbekend

Dat Kedar en de koninkrijken van Hazor niet meer bestaan, is duidelijk, maar hoe ze zijn verdwenen, is niet bekend.