Profetie in de Bijbel

Profetie

Jona zat drie dagen en drie nachten in een vis

Jona 1:17 | Webmaster3 | ingevoerd: 18-01-2015 | gewijzigd: 29-03-2015
Profeet: Jona | Geadresseerde: Israël
Trefwoorden: Jona, Jezus, vis, graf

Samenvatting

De profeet Jona zat drie dagen en nachten in een vis; een beeld van Jezus die drie dagen en nachten in het graf zou zitten.

Bijbeltekst

17 En de HEERE beschikte een grote vis om Jona op te slokken. Jona was drie dagen en drie nachten in het binnenste van de vis.

Uitleg

De profeet Jona kreeg van God de opdracht op in Ninevé, maar had daar geen zin in. Hij stapte op een schip, kwam in een storm terecht en werd door de bemanning van boord gegooid. Een vis slikte hem in en spuugde hem na drie dagen en drie nachten weer uit.

Wanneer de farizeeërs en schrifgeleerden Jezus vragen om een teken (Mat. 12:38), zegt Hij dat ze dat niet krijgen, maar moeten kijken naar het teken van Jona. "Want zoals Jona drie dagen en drie nachten in de buik van de grote vis was, zo zal de Zoon des mensen drie dagen en drie nachten in het hart van de aarde zijn", zegt Jezus.

Vervuld: ja

In de evangeliën lezen we dat Jezus inderdaad drie dagen en drie nachten in het graf is geweest en er daarna uit is opgestaan. In Mat. 16:4 zegt Jezus dat dit een teken uit de hemel.

Opmerkingen

Dit is een mooi voorbeeld van een joodse profetie. Hierbij is een gebeurtenis (in dit geval vis die Jona opslokt en na drie dagen weer uitspuugt) een voorafschaduwing van iets wat later zal gebeuren (de dood en wederopstanding van Jezus). Bij een Griekse profetie vertelt een profeet duidelijk wat er gaat gebeuren.