Profetie in de Bijbel

Profetie

Het volk zal luisteren maar niet begrijpen

Jesaja 6:9 | Webmaster3 | ingevoerd: 22-01-2015 | gewijzigd: 22-01-2015
Profeet: Jesaja | Geadresseerde: Israël
Trefwoorden: spreken, horen, Jesaja

Samenvatting

Jesaja profeteert dat de woorden van de Messias wel gehoord, maar niet begrepen zullen worden.

Bijbeltekst

9 Toen zei Hij: Ga en zeg tegen dit volk:
Luister voortdurend, maar u zult het niet begrijpen.
Zie voortdurend, maar u zult het niet opmerken.

Uitleg

Deze woorden komen uit het hoofdstuk waarin Jesaja beschrijft hoe hij werd bevestigd als profeet. Jesaja kreeg de opdracht tot het volk te zeggen, dat het zal luisteren, maar niet zal begrijpen en zal kijken maar niets te weten zal komen. Jezus legt in Mat. 13:10-17 uit dat deze woorden over Hem gaan. Hij is degene die spreekt, maar niet begrepen wordt. De gelijkenissen waarin hij spreekt, worden slechts begrepen door Zijn leerlingen. Zij kennen "de geheimenissen van het Koninkrijk der hemelen" en daarom wordt hen betekenis geschonken.

Vervuld: ja

Jezus sprak in gelijkenissen (zie de evangeliën), die de meeste mensen niet begrepen.