Profetie in de Bijbel

Profetie

Engel werpt vuur op de aarde

Openbaring 8:2-5 | Webmaster3 | ingevoerd: 19-05-2015 | gewijzigd: 19-05-2015
Profeet: Johannes | Geadresseerde: christenen
Trefwoorden: wierook, heiligen, gebeden, donderslagen, bliksem, aardbeving

Samenvatting

Een engel werpt het vuur van het altaar op de aarde. Dat resulteert in stemmen, donderslagen, bliksemstralen en een aardbeving.

Bijbeltekst

2 En ik zag de zeven engelen die vóór God stonden en aan hen werden zeven bazuinen gegeven.
3 En er kwam een andere engel, die met een gouden wierookvat bij het altaar ging staan. Aan hem werd veel reukwerk gegeven, opdat hij dat samen met de gebeden van alle heiligen op het gouden altaar vóór de troon zou leggen.
4 En de rook van het reukwerk steeg, met de gebeden van de heiligen, uit de hand van de engel op tot vóór God.
5 En de engel nam het wierookvat en vulde dat met het vuur van het altaar en wierp het op de aarde, en er kwamen stemmen, donderslagen, bliksemstralen en een aardbeving.

Uitleg

Johannes ziet dat aan de zeven engelen die voor God staan elk een bazuin gegeven wordt. Als ze daar straks een voor een op blazen, wordt de aarde getroffen door rampen (vanaf vers 6). In vers 5 lijkt de aarde daar een voorproefje van te krijgen. Een engel laat de gebeden van alle heiligen, met de rook van het reukwerk, opstijgen tot voor God. Daarna vult hij het wierookvat met het vuur van het altaar en gooit dat op de aarde. Resultaat: stemmen, donderslagen, bliksemstralen en een aardbeving.

De heiligen waarover we hier lezen zijn mogelijk dezelfde die in Opb.6:10 beschreven worden. Ze zitten onder het altaar en roepen "Tot hoelang, heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt U ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen?" Als antwoord wordt tegen hen gezegd "dat zij nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook het aantal van hun mededienstknechten en hun broeders, die evenals zij gedood zouden worden, volledig zou zijn geworden." Zouden de stemmen, donderslagen, bliksemstralen en een aardbeving die over de aarde koen de wraak zijn waar de heiligen om vroegen?

Vervuld: nee

Deze stemmen, donderslagen, bliksemstralen en een aardbeving moeten nog komen.