Profetie in de Bijbel

Profetie

Kennis over profetie zal toenemen

Daniël 12:4 | Webmaster3 | ingevoerd: 12-09-2015 | gewijzigd: 26-09-2015
Profeet: engel | Geadresseerde: Daniël
Trefwoorden: profetie, Daniël, eindtijd

Samenvatting

Een engel die met Daniël spreekt zegt dat kennis over profetie in de eindtijd zal toenemen.

Bijbeltekst

4 Maar u, Daniël, houd deze woorden geheim en verzegel dit boek tot de tijd van het einde. Velen zullen het onderzoeken en de kennis zal toenemen.

Uitleg

Vanaf Daniël 10 lezen we hoe Daniël in een visioen een ontmoeting heeft met een engel. Deze boodschapper zegt dat hij Daniël zal vertellen wat is opgetekend in het boek van de waarheid. Daarna doet de engel uit de doeken hoe strijd tussen de volken eruitziet vanaf de tijd van Daniël tot en met de eindtijd. In Dan. 12:4 krijgt Daniël de opdracht de woorden van de engel geheim te houden en het boek (van de waarheid) te verzegelen. Hij moet ze dus goed bewaren. De engel profeteert vervolgens dat velen dit boek zullen onderzoeken en de kennis (ervan) zal toenemen.

Vervuld: ja

We begrijpen tegenwoordig meer van de profetieën van Daniël (en andere profeten) door verschillende ontwikkelingen.
- Historisch: we kunnen nu begrijpen dat een land uit het noorden Israel aan zal vallen (Turkije of Rusland).
- Technologisch: we kunnen nu begrijpen hoe hele steden (Damascus) in één nacht in een puinhoop kunnen veranderen. We kunnen nu ook begrijpen hoe mensen uit de hele wereld de twee getuigen uit Openbaring 11 dood op de straten van Jeruzalem zien liggen (televisie).
- Bevolkingsontwikkeling: in Openbaring 9:16 is sprake van een leger waarvan het aantal bereden troepen 200 miljoen bedraagt. Toen Johannes deze woorden op papier zette was dit ongeveer het totaal aantal mensen op aarde (Wikipedia). Tegenwoordig telt de aarde genoeg bewoners om zo'n groot leger samen te stellen.
- Politiek: sinds Israël weer een land is (1948), weten we dat wanneer de Bijbel in een profetie Israël schrijft, werkelijk het land Israël bedoeld wordt.

Het Zoeklicht schrijft dat voor 1900 weinig onderzoek werd gedaan naar eindtijdprofetie. Dat veranderde toen de joden terugkeerden naar Israël en in 1948 weer hun eigen land kregen. Veel christen ontdekten dat nog niet alle profetieën vervuld waren en begonnen zich erin te verdiepen. Door computers is het onderzoeken van de Bijbel makkelijker geworden en sneller. Dankzij internet verspreidt de kennis zich razendsnel.