Profetie in de Bijbel

Profetie

Kennis over profetie zal toenemen

DaniŽl 12:4 | Webmaster3 | ingevoerd: 12-09-2015 | gewijzigd: 26-09-2015
Profeet: engel | Geadresseerde: DaniŽl
Trefwoorden: profetie, DaniŽl, eindtijd

Samenvatting

Een engel die met DaniŽl spreekt zegt dat kennis over profetie in de eindtijd zal toenemen.

Bijbeltekst

4 Maar u, DaniŽl, houd deze woorden geheim en verzegel dit boek tot de tijd van het einde. Velen zullen het onderzoeken en de kennis zal toenemen.

Uitleg

Vanaf DaniŽl 10 lezen we hoe DaniŽl in een visioen een ontmoeting heeft met een engel. Deze boodschapper zegt dat hij DaniŽl zal vertellen wat is opgetekend in het boek van de waarheid. Daarna doet de engel uit de doeken hoe strijd tussen de volken eruitziet vanaf de tijd van DaniŽl tot en met de eindtijd. In Dan. 12:4 krijgt DaniŽl de opdracht de woorden van de engel geheim te houden en het boek (van de waarheid) te verzegelen. Hij moet ze dus goed bewaren. De engel profeteert vervolgens dat velen dit boek zullen onderzoeken en de kennis (ervan) zal toenemen.

Vervuld: ja

We begrijpen tegenwoordig meer van de profetieŽn van DaniŽl (en andere profeten) door verschillende ontwikkelingen.
- Historisch: we kunnen nu begrijpen dat een land uit het noorden Israel aan zal vallen (Turkije of Rusland).
- Technologisch: we kunnen nu begrijpen hoe hele steden (Damascus) in ťťn nacht in een puinhoop kunnen veranderen. We kunnen nu ook begrijpen hoe mensen uit de hele wereld de twee getuigen uit Openbaring 11 dood op de straten van Jeruzalem zien liggen (televisie).
- Bevolkingsontwikkeling: in Openbaring 9:16 is sprake van een leger waarvan het aantal bereden troepen 200 miljoen bedraagt. Toen Johannes deze woorden op papier zette was dit ongeveer het totaal aantal mensen op aarde (Wikipedia). Tegenwoordig telt de aarde genoeg bewoners om zo'n groot leger samen te stellen.
- Politiek: sinds IsraŽl weer een land is (1948), weten we dat wanneer de Bijbel in een profetie IsraŽl schrijft, werkelijk het land IsraŽl bedoeld wordt.

Het Zoeklicht schrijft dat voor 1900 weinig onderzoek werd gedaan naar eindtijdprofetie. Dat veranderde toen de joden terugkeerden naar IsraŽl en in 1948 weer hun eigen land kregen. Veel christen ontdekten dat nog niet alle profetieŽn vervuld waren en begonnen zich erin te verdiepen. Door computers is het onderzoeken van de Bijbel makkelijker geworden en sneller. Dankzij internet verspreidt de kennis zich razendsnel.

Reageer op deze bijdrage

Plaats hier een snelle reactie of log in en plaats een reactie met uw account.

Uw reactie
Controlevraag
Verder