Profetie in de Bijbel

Profetie

Jezus wordt geslagen en bespuugd

Jesaja 50:6 | Webmaster3 | ingevoerd: 07-12-2015 | gewijzigd: 07-12-2015
Profeet: Jesaja | Geadresseerde: Israël
Trefwoorden: Jezus, geslagen, baard, bespuugd

Samenvatting

Jesaja profeteert dat de Verlosser geslagen wordt, dat Zijn baard wordt uitgeplukt en dat Hij bespuugd wordt.

Bijbeltekst

6 Ik geef Mijn rug aan hen die Mij slaan,
Mijn wangen aan hen die Mij de baard uitplukken.
Mijn gezicht verberg Ik niet
voor smaad en speeksel.

Uitleg

Jesaja geeft in dit hoofdstuk een beschrijving van de Knecht van de Heer (Jezus). In dit vers lezen we hoe Hij behandeld wordt:
1. Hij wordt geslagen.
2. Zijn baard wordt uitgerukt.
3. Hij wordt bespuugd.
Vrijwillig ondergaat Hij de vernederingen. Er staat "Ik geef Mijn rug ... Mijn wangen ... Mijn gezicht verberg Ik niet...".

Vervuld: ja

Op alle punten lijkt deze profetie vervuld te zijn:
1. Jezus werd geslagen toen hij voor het Sanhedrin (joods gerechtshof) stond (Mat. 26:68, Luc. 22:64).
2. We lezen nergens in de evangeliën dat de baard van Jezus werd uitgetrokken. Er zijn wel indirecte aanwijzingen dat dit gebeurd is. Na Zijn opstanding liep Jezus kilometers op met de Emmaüsgangers. Tijdens die wandeling herkenden ze Hem niet. Zelfs Maria dacht aanvankelijk met de tuinman te doen te hebben, toen ze de opgestane Jezus bij het graf zag staan. Chuck Missler vermoedt dat de Emmaüsgangers en Maria Jezus niet herkenden, omdat Hij geen baard meer had.
3. Hij is bespuugd (Mat. 26:67, Mat. 27:30, Mar 15:19).
Nergens lezen we dat Jezus zijn hiertegen verzette.