Profetie in de Bijbel

Profetie

Dan zal een slang op de weg zijn

Genesis 49:16-18 | Webmaster3 | ingevoerd: 29-03-2016 | gewijzigd: 13-06-2016
Profeet: Jakob | Geadresseerde: Dan
Trefwoorden: Dan, rechter, slang

Samenvatting

Jakob profeteert over Dan. Hij zal een slang op de weg zijn.

Bijbeltekst

16 Dan zal over zijn volk rechtspreken,
als een van de stammen van Israël.
17 Dan zal een slang zijn op de weg,
een adder op het pad,
die in de hielen van het paard bijt,
zodat zijn berijder achterovervalt.
18 Op Uw zaligheid wacht ik, HEERE!

Uitleg

Het opschrift boven die hoofdstuk luidt in de Herziene Statenvertaling 'Jakob zegent zijn zonen'. Het had net zo goed 'Jakob profeteert over zijn zonen' kunnen zijn.

Over Dan profeteert Jakob:
- Hij zal over zijn volk rechtspreken.
- Hij zal een slang op de weg van zijn volk zijn die in de hielen van het paard bijt zodat de berijden achterovervalt.

Opmerkelijk is het laatste vers van deze tekst volgt. Dat luidt: "Op Uw zaligheid wacht ik, HEERE!" of in de NBV "Op uw hulp hoop ik, HEER!", in het Hebreeuws: "qavah yĕshuw`ah Yĕhovah" (het is de eerste plaats in de Bijbel waar het woord yĕshuw`ah - redding - gebruikt wordt). Hierna gaat de reeks profetische zegeningen en vloeken voor de zonen van Jakob door. Wat zou met deze roep om hulp bedoeld worden?

Vervuld: gedeeltelijk

Het eerste deel van deze profetie lijkt vervuld te zijn. Een van de bekendste richters (rechters) van Israël, Samson, kwam van de stam Dan. Veel leiders van de stam vereerden echter afgoden en riepen zo Gods oordeel over Israël af. Dan wordt niet genoemd in de opsomming van Openbaring 7:4-8. Hippolytus van Rome, enkele eindtijddeskundigen en Dato Steenhuis vermoeden daarom dat de antichrist uit de stam Dan voortkomt.

Opmerkingen

De grote stam Dan was niet tevreden met het kleine gedeelte van Kanaän dat ze van God had gekregen en veroverde zelf een stuk land in het noorden, grenzend aan het huidige Libanon. Het creëerde daar ook een eigen Godsdienst. Wat we kunnen leren van Dan, staat op deze pagina van Got Questions Ministries.