Profetie in de Bijbel

Profetie

Wat is de aard van de antichrist?

1 Johannes 2:18-23 | Webmaster3 | ingevoerd: 27-11-2016 | gewijzigd: 18-12-2016
Profeet: Johannes | Geadresseerde: christenen
Trefwoorden: Antichrist, leugen

Samenvatting

Johannes schrijft wat de aard is van de antichrist.

Bijbeltekst

18 Kinderen, het is het laatste uur; en zoals u gehoord hebt dat de antichrist eraan komt, zijn er ook nu al veel antichristen gekomen, waaruit wij weten dat het het laatste uur is.
19 Zij zijn uit ons midden weggegaan, maar zij waren niet uit ons; want als zij uit ons geweest waren, dan zouden zij bij ons gebleven zijn. Maar het moest openbaar worden dat zij niet allen uit ons zijn.
20 Maar u hebt de zalving van de Heilige en u weet alles.
21 Ik heb u niet geschreven omdat u de waarheid niet kent, maar omdat u die kent, en omdat er geen leugen uit de waarheid is.
22 Wie is de leugenaar anders dan hij die loochent dat Jezus de Christus is? Dat is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent.
23 Ieder die de Zoon loochent, heeft ook de Vader niet.

Uitleg

Johannes is de enige Bijbelse auteur die de term 'antichrist' gebruikt. Hij doet dat in zijn eerste en tweede brief. Het woord betekent niet 'tegen christus' maar 'in plaats van christus'. De antichrist doet dus alsof hij de messias is. In dit gedeelte leert Johannes wat de belangrijkste eigenschap van de antichrist is: "Wie is de leugenaar anders dan hij die loochent dat Jezus de Christus is? Dat is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent. Ieder die de Zoon loochent, heeft ook de Vader niet." De antichrist ontkent dus dat Jezus de zoon van God is.

Johannes schrijft dat erin zijn tijd al veel antichristen gekomen zijn. En die duiken steeds weer op: mensen die beweren de kloof tussen mens en God te overbruggen. Deze mensen liegen, leren we uit dit tekstgedeelte.

Vervuld: nee

De antichrist is nog niet verschenen.